Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Innovative strategies for cell wall disruption towards enhanced extraction and digestibility of value-added microalgal bioactives

Alternativ tittel: Innovative strategier for celleveggforstyrrelser mot forbedret ekstraksjon og fordøyelighet av verdiskapende mikroalgal bioaktive

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327249

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Celleveggforstyrrelse av mikroalager er et kritisk første skritt for utvinning og økt fordøyelse / biotilgjengelighet av viktige forbindelser som lipider og proteiner for akvakulturmat / råstoff, pigmenter, vitaminer og forbindelser med høy merverdi som Astaxanthin (rødt pigment som brukes i laksefôr). Konvensjonelle metoder for forstyrrelse av cellevegger, for eksempel mekanisk skjæring eller varmebehandling med organiske løsningsmidler, utgjør miljø-/helserisiko og kan forårsake denaturering/transformasjon av bioaktive midler, i tillegg til lavt ekstraksjonsutbytte og høyt energiforbruk. I samarbeid med ELEA GmbH, Tyskland, utvikler Nofima et nytt innovativt konsept for celleveggforstyrrelser basert på den kombinerte anvendelsen av Cold Plasma og Pulsed Electric-field. Kombinasjonen av disse to innovative teknologier ble vist å øke utvinningsutbyttet av proteiner og pigmenter fra Chlorella betydelig, en av mikroalger med den mest stive celleveggstrukturen. DISRUPT er den videre utviklingen og optimaliseringen av denne nye celleveggforstyrrelsesmetoden for behandling av algebiomasse. DISRUPT vil gi nødvendig nøkkelinformasjon om potensialet i konseptet for celleveggforstyrrelser og vil etablere grunnlaget for en ny applikasjon til FORNY-programmet i 2021 som vil omfatte en oppskalering av produksjonsmetodene, utvidet screening av biomasseressursene og produksjon av en pilotenhet for biomassebehandling.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

HavbrukPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Fornyelse i offentlig sektorAnvendt forskningPortefølje Naturvitenskap og teknologiBransjer og næringerHelsenæringenMatAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Portefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetHavbrukFôr og ernæringLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerVareproduserende industriUtviklingsarbeidMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMatMat - Blå sektorMarinHelsePortefølje LivsvitenskapDelportefølje Klima og miljøLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPortefølje Industri og tjenestenæringerMarinMarint arealbruk og arealendringBioteknologiMiljø og naturmangfoldMarint arealbruk og arealendringAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)MarinHavbrukBioøkonomiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje HelseLTP2 HavLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMiljø og naturmangfoldMarinMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)MatMat, helse og velværeLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningKommersialiseringPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje HavAvanserte produksjonsprosesserBioteknologiMarin bioteknologiLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringer