Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Traceable integration of automated in-line rheology measurements with automated drilling control and diagnostic

Alternativ tittel: Sporbar integrasjon av automatiserte in-line reologimålinger med automatisert borekontroll og diagnostikk

Tildelt: kr 9,6 mill.

RheoThix-prosjektet er et forskningsprosjekt fra IMS, i samarbeid med NORCE, Sekal og OMV som skal se på hvordan effekten av rheologisk adferd til borevæske endres over tid. Den reologiske adferden beskriver hvordan væsketettheten, -viskositeten og evnen til å frakte borekaks påvirkes over tid når væsken er i bevegelse (skjæres). Denne forskningen vil gi et sårt tiltrengt innblikk i denne effekten og vil føre til en bedre forståelse av hvordan skjæring påvirker ytelsen til borevæsken. Forskningen vil primært bli utført ved bruk at IMS’s RheoSense system i IMS Technology Centre i Stavanger, med noe verifikasjon i laboratories til NORCE. Dette vil føre til en bedre forståelse av den generelle reologiske atferden og til forbedrede matematiske modeller og sporbare og mer robuste måleteknikker.

Oilfield drilling fluid property measurements ensure that the drilling fluid is maintained according to specification, and as input to mathematical models for estimating behaviour in the well, used for controlling the drilling process. Traditional manual drilling fluid measurements provide poor predictability, due to low rate of measurements. To address this, IMS has developed a continuous measurement, in-flow instrument (RheoSense) to measure density and rheology of the drilling fluid. However, the typical time-dependent non-Newtonian properties of drilling fluids are a challenge for measurement traceability for such pipe-rheometer measurements. There is a lack of understanding of the variability in a fluid’s rheological behaviour as a function of flow history, and of the relation between reference lab rheometer measurements. This lack of understanding poses a challenge in quantifying the measurement uncertainty and achieving traceable calibration of the pipe rheometer and the resulting effect on Automated Drilling Control. Using IMS RheoSense in experimental study with representative drilling fluids, mathematical models for the time-dependent rheological behaviour will be developed and built into the IMS pipe rheometer. Further experimental study with the updated IMS pipe rheometer, will be compared against measurements from a reference lab rheometer, yielding results to allow development of time-dependent models for drilling control automation. This will lead to an understanding of the correlation between lab rheometer measurements and flowline pressure, applicable for calibration of a pipe rheometer, and providing improved accuracy in estimation of wellbore pressures in drilling control systems such as Sekal Drilltronics.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum