Tilbake til søkeresultatene

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

POSEIDON II (Project Development)

Alternativ tittel: POSEIDON II (Prosjekt Utvikling)

Tildelt: kr 0,49 mill.

Dette prosjektet videreutvikler POSEIDON-forskningsprosjektet for innlevering til ERC AdG runde 2021. Prosjektet vil utvikle en metodisk og empirisk ramme for å forstå den historiske utviklingen av politiske forpliktelser. Ved å gjøre dette er hensikten å muliggjøre et forskningsprogram med kapasitet til å endre hvordan vi tenker på pliktenes rolle og plassering, i motsetning til en mer dominerende samtidsdiskurs om rettigheter. Prosjektet vil blant annet undersøke potensialet for å utnytte den globale Covid-opplevelsen og spenningen som har reist seg mellom nasjonale og internasjonale plikter, og mellom forpliktelsene til individuelle og stater.

The project will further develop the applicant's prior research on the history of duties and political obligation in preparation for a larger research bid. The project will build upon the earlier ERC project proposal, POSEIDON, in ways that expand its insights empirically and theoretically. The new project will focus mainly on the political dimensions of duties and do this more thoroughly at the national and international scale. More specifically, the project will develop a methodological and empirical frame for understanding the historical development of political duties. By doing so the intention is to enable a research programme with the capacity to change how we think about the place of “duties” contra a more dominant contemporary discourse on rights. The project will explore, inter alia, the potential for drawing upon the global Covid experience and the tensions it has raised between national and international duties – in which the obligations of individual and state duties have been foregrounded.

Budsjettformål:

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering