Tilbake til søkeresultatene

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Den digitale verktøykassa – Hvordan lærer jeg best?

Alternativ tittel: Den digitale verktøykassa - Hvordan lærer jeg best?

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327382

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Organisasjon:

Geografi:

I dette prosjektet er barnet selv med å forske på sin egen digitale verktøykasse og vil slik selv bli rustet til å velge riktig metode. I opplæringssammenheng er det ofte de voksne som bestemmer hvilke verktøy barna skal benytte, og det er ikke alltid barnet er motivert for å ta i bruk verktøyet. Andre ganger kan det være utfordrende å lære seg verktøyet om ikke den voksne har nok kompetanse på verktøyet selv. Det er derfor av stor betydning at barna selv får være med å bestemme hvilket verktøy som skal benyttes, da dette kan bidra til å øke motivasjon og gi inspirasjon til læring. Det at barna blir deltagende i prosjektet vil ha en verdi for individet, men også flytte maktforholdet mellom voksen og barn. I rapporten «Uten mål og mening» fra Barneombudet i 2017 kom det frem at barnets stemme ble lite hørt når det gjaldt hva slags spesialundervisning barn og unge med funksjonsnedsettelser fikk. Høgskolen i Østfold er samarbeidspartner i prosjektet og vil bidra med følgeforskning og skrive en artikkel på resultatet.

Tradisjonelt får barn med ADHD/dysleksi og /eller SSV kanskje en diagnose, og så bestemmer de voksne hva slags verktøykasse de mener passer for barnet uten at barnet selv får medvirke. Vi ønsker å dra barna inn i prosessen, og la de forske på hvordan de selv kan sette sammen en digital verktøykasse som fungerer for akkurat dem. I dette arbeidet ligger kompetanse på hvordan en bruker hvert verktøy, dette er en ferdighet som ofte blir glemt. Målet er selvstendighet. Vi som brukerorgansisasjoner får daglig henvendelser fra foreldre som sliter med leksesituasjonen, og barna opplever manglende mestring og motivasjon, noe som gjør at hverdagen ofte er svært vanskelig for disse familiene. Å ha kompetanse på å kompensere vansken en har med digitale verktøy, samtidig som det kan være forløsende å møte andre barn med samme utfordringer, kan være en god hjelp. Vi skal: • Lage 8-10 korte filmer basert på den digitale verktøykassa i samarbeid med Inspiria Sarpsborg.Forslag til tema: Å lese med ørene, Tale til tekst, Digitalt tankekart, Struktur og organisering, Kildekritikk på nett, Søke på nett, Lage en god presentasjon. • Lage en kursmanual for hvordan lokallagene internt som kan inspirere barn og unge til å utforske sin egen digitale verktøykassa. Slik at barna selv deltar i valg av verktøy og som passer best for dem. • Lage pilot med flere workshop for medlemmer i Østfold, hvor barn og unge møtes på Inspiria-senteret for å forske på sin egen digitale verktøykasse. Etter Workshopen vil barna få med et kursbevis på hva de har lært og hva slags verktøy som passer for dem. Her vil Høgskolen i Østfold delta med følgeforskning.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet