Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Mine Opplysninger – A digital platform improving data transparency by making the rights and obligations under the GDPR safe and easy

Alternativ tittel: Mine Opplysninger -En digital plattform som forbedrer datatransparens ved å gjøre rettighetene og forpliktelsene under GDPR enkle og trygge.

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327407

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Mine opplysninger søker å skape mer åpenhet rundt personvern mellom data subjekter og behandlingsansvarlige. Dette skal vi gjøre gjennom en portal der individer kan utøve sine rettigheter etter GDPR og ved å automatisere prosessen behandlingsansvarlige følge i tråd med GDPR.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020