Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Massflow - A digital marketplace for leftover materials from infrastructure construction projects.

Alternativ tittel: STUD: Massflow - en digital marketsplass for overskuddsmasser i anleggsbransjen

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

327411

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Overskuddsstein, -jord og -grus fra anleggsprosjekter utgjør en ikke-fornybar ressurs som i dag nyttiggjøres i liten grad. Årlig genereres millioner tonn overskuddsmasser i Norge. Omtrent halvparten av disse massene har kvalitet til å kunne gjenbrukes. Likevel kastes nesten alt på deponier. Samtidig kjøres nyproduserte masser inn til prosjektene. Dagens løsning fører til lange transportavstander med store klimautslipp og høye kostnader for både innkjøp og levering av masser. Skal et prosjekt gjenbruke massene må de selv finne en mottaker i sitt nettverk, som er en tidkrevende og uoversiktlig prosess, og blir derfor sjeldent gjort. For å gjøre det enklere og mindre tidkrevende å gjenbruke masser, har vi laget markedsplassen Massflow. Plattformen lar brukeren lage annonser for å annonsere sine overskuddsmasser. Annonsene vises i en oversikt sammen med informasjon om hvor det finnes pukkverk. Plattformen gjør det dermed enklere å ta bærekraftige valg for hva de skal gjøre med massene. Prosjektet har testet plattformen i bruk, og bygget et nytt og robust teknisk system som tåler mange brukere. Tilbakemeldingen fra brukerene er veldig positive. De trekker fram både et godt design og et bra konsept.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020