Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Massflow - A digital marketplace for leftover materials from infrastructure construction projects.

Alternativ tittel: STUD: Massflow - en digital marketsplass for overskuddsmasser i anleggsbransjen

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

327411

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Overskuddsstein, -jord og -grus fra anleggsprosjekter utgjør en ikke-fornybar ressurs som i dag nyttiggjøres i liten grad. Årlig genereres minst 10 millioner m3 overskuddsmasser i Norge. Omtrent halvparten av disse massene har kvalitet til å kunne gjenbrukes. Likevel kastes nesten alt på deponier. Samtidig kjøres nyproduserte masser inn til prosjektene. Dagens løsning fører til lange transportavstander med store klimautslipp og høye kostnader for både innkjøp og levering av masser. Skal et prosjekt gjenbruke massene må de selv finne en mottaker i sitt nettverk, som er en tidkrevende og uoversiktlig prosess, og blir derfor sjeldent gjort. For å gjøre det enklere og mindre risikofylt å gjenbruke masser, har vi laget markedsplassen Massflow. Plattformen lar brukeren lage annonser for å annonsere deres overskuddsmasser. Ved å gjøre det kan brukere som har behov for masser lage avtaler om å kjøpe overskuddsmasser slik at de slipper å kjøpe masser fra pukkverk. Massflow vil lage standardiserte avtaler og dokumentering av kvaliteten for å sikre kvaliteten og innholdet på massene. Plattformen blir et verktøy for håndteringen av masser i anleggsprosjekter, og gir brukeren en komplett oversikt over prosjekter i nærheten og deres material behov, lokasjonen til deponier, pukkverk og resirkuleringsanlegg. Vår mål er å bidra til en sirkulær massehåndtering av masser anleggsbransjen.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020