Tilbake til søkeresultatene

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Digital kompetanse i et koderom - Nordnorsk vitensenter

Tildelt: kr 0,80 mill.

Kodeklubber for barn og unge i Koderommet er startet opp.

Digital kompetanse er både digitale ferdigheter knyttet til programmering og produksjon av digitalt innhold, men også til digital forståelse, som omfatter nettvett, personvern og kildekritikk. Selv om Nordnorsk vitensenter i tilbudet til skolene fokuserer på programmering og algoritmisk tenkning, vil vi i tilbudet til barn og unge på ettermiddagstid og i ferier også ha fokus på de andre aspektene innen digital kompetanse. Nordnorsk vitensenter arrangerer sommerskole (eksperimentklubb) for barn mellom 9 og 13 år i tre uker i skolenes sommerferier. Temaene for disse eksperimentklubbene har variert, men det faglige innholdet har vært utviklet av pedagogene på Vitensenteret som har god kompetanse innen matematikk, naturvitenskap og teknologi. Sommeren 2021 ønsker vi å ta i bruk vårt nye koderom, og tilby programmering og koding som tema. Vitensenteret har arrangert skaperverksted og aktivitetsklubb for barn og unge siden 2014. Erfaringene derfra, og erfaringene fra undervisningsoppleggene vi har utviklet i programmering og algoritmisk tenking, vil vi bruke til å etablere kodeklubb for to ulike aldersgrupper i løpet av høsten 2021. Temaene på disse kodeklubbene vil variere fra programmering og algoritmisk tenkning til forståelse av datasystemer, kildekritikk og personvern. Pedagogene vil bruke Vitensenterets erfaringer med å utvikle program for elever med stort læringspotensial og utarbeide opplegg som treffer deltakerne uavhengig av den enkeltes digitale kompetanse. På Vitensenterets skaperverksted vil deltakerne kunne kombinere arbeid med tradisjonelle materialer, teknikker og verktøy med elektroniske komponenter, digitalt verktøy og programmering. Erfaringene fra, og aktivitetene på, disse kodeklubbene vil vi både dele nasjonalt med de andre 12 regionale vitensentrene i nettverket (via Vitensenterforeningen), men også regionalt med Newtonrom, skaperverksted, museer og bibliotek som vi allerede samarbeider med.

Budsjettformål:

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet