Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Spiny Seafoods - Harvesting and size enhancement of sea urchins

Alternativ tittel: STUD: Spiny Seafoods - Fangst og oppfôring av kråkeboller

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327434

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

I løpet av de siste par tiårene har økende bestander av kråkeboller langs Norskekysten ført til overpopulasjon i enkelte områder, og dette har videre ført til nedbeiting av tareskogen langs kysten. Langs Norskekysten alene er det estimert en bestand av kråkeboller på rundt 80 milliarder individer, som er ansvarlige for nedbeitingen av 3500 km2 med tareskog. Dette tilsvarer omlag 40% av hele den originale tareskogen i Norge. Tareskogene er viktige som gyteområder for ulike fiskearter og som habitat for en rekke mindre arter, samt for konverteringen av atmosfærisk CO2 via marin fotosyntese. Dersom alle de nedbeitede områdene i Norge hadde fått gro tilbake så ville ny tareskog bundet 14 millioner tonn med CO2, noe som tilsvarer de årlige samlede utslippene til 3 millioner personbiler. Kråkeboller blir tradisjonelt høstet for gonadene (rognen), som er ansett som en delikatesse i flere kulturer verden over. I nedbeitede områder med overpopulasjon vil kråkebollene raskt oppleve matmangel og derfor utnytte energilagrene i gonadene for å overleve. Dette medfører at kråkeboller fra slike området har lite eller ingen innhold av gonader, og dermed heller ikke kommersiell verdi. Heldigvis er det slik at tidligere forskning på området har resultert i teknologi som muliggjør oppfôring av kråkeboller. Dette er en prosess hvor kråkeboller fra havet fanges inn og mates opp i sjø- eller landbaserte anlegg, med den hensikt å øke innholdet av gonader. Ved å kommersialisere denne teknologien får vi muligheten til å høste en marin ressurs uten kommersiell verdi og foredle denne til et ettertraktet sjømatprodukt. I tillegg vil man ved å fjerne kråkeboller fra de nedbeitede områdene gi tareskogen mulighet til gro tilbake, som videre vil føre til at økosystemene gjenopprettes og at planetens evne til å håndtere klimagassen CO2 øker.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020