Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Kvist Solutions - Efficient and streamlined planning and execution of sustainable construction.

Alternativ tittel: Kvist Solutions - Effektiv miljøsertifisering av bygg- og anleggsprosjekter

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327442

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Kvist Solutions utvikler en digital plattform for planlegging, styring og dokumentering av miljøsertifiseringer i bygg- og anleggsprosjekter. Med denne plattformen er målet å sørge for effektiv miljøledelse i bransjen, gjennom digital samhandling og oversikt. Kvist har utviklet sin løsning i tett dialog med bransjeaktører, som har etterlyst programvare som kan kan forenkle interne prosesser og gi dem et bedre utgangspunkt for miljøsertifisering. Det stilles stadig strengere krav til bærekraftige løsninger i byggeprosjekter. Ettersom byggebransjen er ansvarlig for 39% av alle energirelaterte karbonutslipp globalt, er miljøsertifiseringer, som BREEAM, viktige virkemidler for bærekraftig utbygging. Miljøsertifiserte bygninger avgir i snitt 22% mindre CO2 enn vanlige bygninger, men å gjennomføre en sertifisering er imidlertid en tid- og kunnskapskrevende prosess, som krever innsamling, strukturering og revidering av store mengder dokumentasjon. Resultatet av dette er økte prosesskostnader og ressurskrevende oppfølging av fremdrift. Kvist har som mål å redusere barrierene for å miljøsertifisere bygg- og anleggsprosjekter, både i form av tid, kostnad og kunnskap. På den måten vil aktører få flere insentiv for til å bygge grønt. Målet med Forny Student er å ferdigstille en markedsklar versjon av plattformen og etablere oss i det norske markedet. Kvist har videreutviklet sin løsning kontinuerlig basert på innsikt og tilbakemeldinger fra sine pilotkunder. Med fokus på brukerne, moderne webteknologi og krav fra bransjen skal Kvist skape et markedsledende prosessverktøy, som vil bli sentralt for selskapets videre vekst og ekspansjon.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020