Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Tastebuds - Local food: A Social and Sustainable Shopping Experience

Alternativ tittel: Tastebuds - Lokalmat: En sosial og bærekraftig handleopplevelse

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327449

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Tastebuds er en nettbasert matteknologi-startup for lokalmat i Bergen. Vårt formål er å løse problemer for både konsumenter og produsenter, på deres premisser, slik at vi kan gjøre det enkelt for alle parter å handle lokalt. Vi øker tilgjengeligheten og utvalget av lokale matvarer for konsumenter, samtidig som vi reduserer tids- og ressursforbruket til produsentene som ønsker å nå ut til nye og eksisterende kunder. Ved å tilby et bredt utvalg av Bergens beste lokale matvarer, samt å håndtere all distribusjon og logistikk, kan vi sørge for at mer mat går fra bonde og fjord til bord. STUD-ENT prosjektet har satt oss i en posisjon til å raskt teste ut forretningsideen vår i Bergen. Markedsplassen tastebuds.no ble lansert tidlig i desember, med 15 lokale produsenter med på laget. Siden lanseringen har kundemassen og produsenter økt betraktelig. I dag selger over 40 produsenter sine produkter på markedsplassen. Den raske lanseringen av markedsplassen gjorde at vi kunne utforske og implementere ulike funksjoner kun en nettbutikk kan tilby, som har gjort det enklere for konsumenter å ta bevisste valg basert på deres verdier og preferanser. Dette har resultert i en svært høy kundeoppbevaring (customer retention), samt en stødig månedlig vekst på nye kunder. Formålet med prosjektet var å utvikle bedriften fra et MVP til en tjeneste og organisasjon som er klar for skalering, i form av nye tjenester, produkter og markeder. Prosjektet har tillatt oss å teste hypoteser, optimalisere driften og legge til nye og unike funksjoner for produsenter og forbrukere. Den raske veksten Tastebuds har hatt, gjorde at vi utvidet teamet fra to ansatte til et diversifisert team på syv. STUD-ENT har tillatt oss å skape en helt ny sosial og personlig handelsopplevelse med bærekraft i sentrum. Slik kan vi bidra til å utfordre de etablerte strukturene og store aktørene i dagens matmarked, hvor vi vet det er et stort potensial for forbedringer knyttet til både dyrevelferd og bærekraft; til det beste for kunder, produsenter og jordkloden.

Tastebuds gjør lokalmat mer tilgjengelig, i tråd med kunders etterspørsel, produsentenes tilbud og regjeringens mål om økt produksjon. For kunder øker vi tilgjengeligheten og utvalget av lokalmat. For produsentene øker vi tilgjengeligheten av nye kunder og markeder, som tidligere ofte var begrenset til et lite geografisk område. Ettersom vi håndterer all distribusjon, logistikk og betalinger minimerer vi også tids- og ressursforbruket til produsentene og kundene. Videre jobber vi for å gi så mye som mulig av salgene tilbake til produsentene, som ofte sitter igjen med lite når de selger gjennom de tradisjonelle salgskanalen. Dette kan bidra til å skape og holde på flere arbeidsplasser i tillegg til å øke Norges selvforsyning av mat. Tastebuds jobber med å utfordre de etablerte strukturene og store aktørene i dagens matmarked, hvor vi vet det er et stort potensial for forbedringer knyttet til både mangfold, kvalitet, dyrevelferd og bærekraft.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020