Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Agoprene - A greener alternative to rubber foam

Alternativ tittel: Agoprene - Skumgummi av norsk stortare

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327450

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Agoprene utvikler møbelskum av plantefibre for å redusere bruken av petrokjemisk møbelskum i møbelindustrien. Hovedmålet med dette prosjektet er å gjøre materialet modent for produktimplementering i møbelvarer. Prosjektet fokuserte på å utarbeide den femte og sjette material serien og videre ta materialet fra nåværende TRL3 til TRL5. Agoprene søker aktivt gjennom eksisterende patenter og forskning på biomaterialer, bioråstoff og konkurrerende petrokjemiske materialer, slik at selskapet tilegner seg ytterligere kunnskap om mulige tilsetningsstoffer som kan forbedre materialegenskapene. Agoprene skal utnytte forskningen som allerede eksisterer, i tillegg til ekspertisen innen biomaterialer som finnes i Trondheim og ved NTNU. Materiaserien som var blitt utviklet under prosjektet har bevist at plantefibre kan benyttes som erstatning for petrokjemiske råstoffer. Før prosjektet startet var kvaliteten på materialet under ønsket nivå. Materialet hadde noen av de ønskede egenskapene allerede. Som for eksempel fleksibilitet og formbarhet, men manglet strukturell stivhet og en effektiv produksjonsmetode.

Prosjektet har bidratt til at Agoprene har utviklet møbelskum av norsk tare og helt fri for petroleumskjemikaler. Materialet har i løpet av prosjektperioden utviklet seg fra TRL3 til TRL5, som innebærer at materialet er testet av en møbelprodusent og kommet et skritt nærmere kommersialisering. Prosjektet har gjort det mulig å utvikle materialet videre, men også å teste ulike produksjonsmodeller. Prosjektet har bevist at tang og tare har en plass i plast- og skumgummi materialer, og at denne bioresurssen kan bidra til å redusere bruken av petroleumskjemikalier. Potensielle virkninger og effekter av prosjektet videre er reduksjon av petroleums-basert skum i møbelbransjen samt økt etterspørsel av norsk tare.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020