Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Skypass - A web application for customs refund documentation for online retailers

Alternativ tittel: Skypass: En web-applikasjon for å automatisere dokumentasjon for tollrefusjon for nettbutikker

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

327454

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Skypass utvikler en innovativ programvareløsning som gjør det mulig for nettbutikker å søke tollrefusjon for returnerte varer. Dagens fortollingsprogramvare møter ikke det voksende behovet for effektive returprosesser. I dag får nettbutikker opptil 50 % av varene i retur fra kunder (Dagens Næringsliv, 2019). Nettbutikker betaler toll for varene når de sendes til kunden, men får ikke refundert tollavgiftene når pakkene returneres. Prosessen med å søke refusjon av tollavgifter er så kompleks og tidkrevende at nettbutikker gir opp å få refusjon. Dette fører til at returvarer blir et pengesluk i millionklassen for nettbutikker. Å dokumentere at en vare har blitt returnert krever at nettbutikken kan vise til informasjon om varen i en rekke toll- og forsendelsesskjema. De nødvendige skjemaene kommer fra forskjellige aktører i verdikjeden, og inneholder informasjon om tusenvis av varer. Å organisere alle skjemaene og manuelt finne informasjon om hver vare blir en umulig oppgave for en person. Skypass adresserer problemet ved å tilby en web-applikasjon som organiserer alle toll- og forsendelsesskjema for nettbutikken. Ved å utvikle programvaren med ny teknologi kan Skypass automatisk generere tollrefusjonssøknader. På denne måten minimerer Skypass tapene relatert til returvarer for nettbutikkene. Vårt mål er å kombinere kompleks databehandling med innsikt om regelverk for å lage en enkel og effektiv tjeneste. Ved å inkludere nettbutikker og speditører i utviklingen, kan vi identifisere flaskehalsene i dagens fortollingsprosesser. Ved å nyttiggjøre oss av nye teknologier kan Skypass tilby innovative analysemoduler, og tilrettelegge for enklere og mer effektive fortollingsprosesser. I prosjektet har Skypass signert selskapets første kommersielle avtale med en nettbutikk for klær. Skypass har også brukt tid i prosjektet på å møte relevante investorer for den første investeringsrunden.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020