Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Vilje Bionics - Assistive exoskeleton with motorized movement for individuals with arm impairment

Alternativ tittel: STUD: Vilje Bionics - Et motorisert eksoskjelett som assisterer bevegelse for individer med kraftnedsettelse i arm.

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327460

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Se for deg at du mister muligheten til å bevege armene dine. Selv de enkleste oppgavane gjennom en dag blir en utfordring, og du trenger hjelp til å spise, drikke, klø deg og opprettholde personlig hygene. Vilje Bionics lager et hjelpemiddel til arm, som skal bidra til å gi selvstendighet i hverdagen til mennesker med kraftsvekkelse i armer. Målet med prosjektet er å utvikle og prøve ut et hjelpemiddel som kan assistere bevegelse i skulder, albue, håndledd og grep for ALS-pasienter. Hjelpemidlet er et motorisert eksoskjelett, som vil si at det plasseres utenpå armen til brukeren, og støtter bevegelse etter brukerens kommandoer. I dette prosjektet vil utvikling av funksjonalitet for å assistere brukerens håndgrep være i fokus, samt det å sikre en verdikjede som gjør at vi kan levere et godt og trygt produkt til riktig tid og pris. Flere prototyper av hjelpemidlet er allerede utviklet, og gjennom dybdeintervjuer med 13 pasienter er et klart behov for et slik hjelpemiddel identifisert. Vilje Bionics jobber tett sammen med fremtidige brukere av hjelpemidlet for å sikre at resultatet blir så tett knyttet opp mot brukerenes ønsker og behov som mulig. Gjennom brukersentrert utvikling skal Vilje Bionics tilgjengeliggjøre hjelpemidlet MotOrtose, som skal gjøre en forskjell i hverdagen til mennesker i en utfordrende situasjon. Les mer om oss, og om prosjektet på viljebionics.com

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020