Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Accessibility of Computer Vision for the Parking Industry

Alternativ tittel: Tilgjengeliggjøring av datasyn for parkeringsbransjen

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

327475

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Takket være midler fra Norges forskningsråd har VIS-TEK utviklet en helt trådløs kamerasensor for smart parkering og datasynsapplikasjoner. Det som gjør vår teknologiske utvikling unik er at kamerasensorene våre er selvdrevne ved hjelp av små solceller. Våre trådløse sensorer kan overføre relativt store mengder data mens de bruker små mengder energi. Vi var også i stand til å utvikle vår egen datasynsprogramvare som følger med kamerasensorteknologien vår. Under prosjektet gjennomførte vi en vellykket MVP-test med prototypesensoren vår. Sensorene og datasynsprogramvaren var i stand til å oppdage ubrukte parkeringsplasser med svært høy nøyaktighet. Med lærdom fra testen jobbet vi videre med utvikling av sensordesigne. Denne utviklingen var mer utfordrende enn forventet på grunn av mangel på elektroniske komponenter i markedet, men i løpet av de neste ukene vil vi ha ti sensorer bygget på det endelige designet. En siste pilottest vil da bli gjennomført. Det er anslått at om tre til fire måneder vil teknologien være markeds- og masseproduksjonsklar. Når vår smarte parkerings- og datasynsteknologi kommer på markedet, vil den være betydelig rimeligere og enklere å installere enn noe annet lignende produkt som er tilgjengelig i markedet for øyeblikket. Siden kamerasensorteknologien vår er trådløs, kan den monteres praktisk talt hvor som helst. Våre sensorer er mer allsidige og kan brukes til flere applikasjoner enn ikke-trådløs teknologi. I første omgang satte vi oss et mål å lage et produkt som skulle hjelpe parkeringsselskaper og kommuner i utviklingen av smart parkering. Men etter vi lyktes med vår pilottest, har vi mottatt henvendelser fra private eiendomsutviklere og forskningsorganisasjoner som er interessert i å bruke teknologien vår til å telle bilister, syklister og fotgjengere også. Neste skritt for VIS-TEK inkluderer å nå ut til kommuner og forskere som har et «smartby»-fokus. Vår teknologi vil gi byplanleggere presis data om nøyaktig hvordan trafikken flyter innenfor bysentre. Informasjon hentet fra vår smarte parkerings- og datasynsprogramvare vil hjelpe kommuner med å forbedre mobiliteten, forbedre energieffektiviteten og styrke IKT-infrastrukturen. Vårt formål som selskap for å utvikle vår sensor- og datasynsteknologi har alltid vært å fremme samfunnet og møte verdens ambisiøse miljø- og sosiale mål. Med riktig bruk av teknologien vår vil trafikkbelastningen og klimagassutslippene reduseres. Livskvalitet og produktivitet vil øke ettersom folk bruker mindre tid i trafikken. Byer kan utformes og omstruktureres for bedre arealbruk og livskvalitet. VIS-TEK ønsker å rådføre seg med byutviklere for å finne ut hvordan akkurat vår teknologi best kan utnyttes for å oppfylle våre ovennevnte selskapsmål. Med vår innovative teknologi kan sykkel-, turgåere og biltrafikk observeres og studeres i sanntid uke for uke, dag for dag og time for time. Dette erstatter også den manuelle, randomiserte testingen som mange byer implementerer en eller to ganger i året for å teste effektiviteten til byinfrastruktur. Å ha en klarere og mer nøyaktig forståelse av den daglige trafikkflyten vil gjøre det mulig for kommuner å innovere og gjøre infrastrukturendringer for å bedre samfunnet og miljøet, raskere.

The project had a large impact on VIST-EK as a company as we were able to develop our smart parking technology and computer vision software as well as pilot-test our wireless camera sensor prototype. We also gained valuable market insight that has led to private companies and researchers interested in using our product. VIS-TEK, because of this project, has been able to become an innovator in the field of camera sensor technology. We have become the first company to create a wireless camera sensor that is low-power, uses solar cell technology and can transfer large amounts of data while applying machine learning. Being wireless has also made our technology more affordable than any other similar devices on the market. The impact and effect that this has for VIS-TEK have been larger than anticipated. We are on the way to beating our initial sales projection for 2022 by a good margin. But the positive effects of this project go beyond VIS-TEK. Our product will have a large and beneficial societal impact. Being solar-powered and wireless, our technology is greener than our competitors. As well, when utilized in congested urban areas with a shortage of parking spaces, our technology will save motorists from driving around looking for parking. This will reduce greenhouse gas emissions. There is also the added benefit of saving people time which can increase the quality of life for those living in the city and their overall productivity. Initially, our product was developed to help municipalities deal with the growing problem of limited parking space in urban centres. Our goal has been to help cities achieve smart city development in terms of enhancing mobility, improving energy efficiency, and strengthening ICT infrastructure. But, we have found that research organizations and private companies are also interested in our technology for the valuable data it can provide. Our technology can count any object that a person may be interested in tracking for research and information purposes. This includes the number of vehicles, cyclists, pedestrians, or wildlife in a specific area. Furthermore, our technology is 60-90% more affordable than our competitors, is easier and less invasive to install than our competitor’s product and can be mounted virtually anywhere there is a light source to charge the solar cell battery. This has the effect of positioning our technology to become widely adopted for many more applications than smart parking and computer vision technology have ever been used for before.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020