Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MARC - a novel multi-purpose optical sensor

Alternativ tittel: MARC - en ny optisk sensor med flere bruksområder

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327500

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

MARC er en nyutviklet optisk sensor som vesentlig øker dynamisk måleområde, det vil si at den øker forskjellen mellom maksimum og minimum verdier som kan måles sammenlignet med eksisterende teknologi, uten at det går ut over nøyaktigheten. Dette er oppnådd ved å bruke en unik kombinasjon av to forskjellige måleteknologier; ring resonatorer og Mach-Zehnder interferometre. Denne kombinasjonen gjør at vi kan gi hver sensor et unikt fingeravtrykk, som dermed også gir sensoren muligheten til å måle konsentrasjonen av flere forskjellige forbindelser samtidig. Videre kan sensoren bli satt opp med billig laser- og detektorteknologi sammenlignet med lignende produkter, og kan produseres ved hjelp av standard halvlederteknologi, hvilket gjør MARC meget godt egnet for masseproduksjon. Sensoren kan brukes til et vidt spekter av formål, så som å detektere biologiske og kjemikalier markører, gass og til mer generell miljøovervåkning. Forskerne ved NTNU har allerede utviklet en prototyp hvor konseptet i seg selv er verifisert, og teknologien er også patentsøkt. Det er allerede vist i et relatert prosjekt at en sensor basert på ring resonator-teknologi alene er i stand til å gi raske og nøyaktige målinger av biologiske markører. I løpet av dette kvalifiseringsprosjektet er målet å demonstrere at sensoren kan brukes til å måle konsentrasjonen av et spesifikt fiskeprotein som gir indikasjoner på fiskens helse. I tillegg til å demonstrere at sensoren kan brukes for dette spesifikke formålet vil det også være viktig å få god innsikt i det eksisterende markedet for å finne ut hvilke formål sensoren er best egnet for, slik at vi kan fokusere på det mest lovende markedet i første omgang. Gjennom kvalifiseringsprosjektet skal man også indentifisere industripartnere som er aktuelle lisenstakere.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Bransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavPortefølje HelseBioteknologiVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)BioteknologiLandbruksbioteknologiBransjer og næringerHelsenæringenMiljø og naturmangfoldMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerSkog og trebrukPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioteknologiIndustriell bioteknologiBioteknologiMedisinsk bioteknologiMiljø og naturmangfoldPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerOlje, gassPortefølje HavLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPortefølje Muliggjørende teknologierKommersialiseringBransjer og næringerLandbrukHelseUtviklingsarbeidDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerVareproduserende industriMarinBransjer og næringerNæringsmiddelindustriPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP2 Fornyelse i offentlig sektor