Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MARC - a novel multi-purpose optical sensor

Alternativ tittel: MARC - en ny optisk sensor med flere bruksområder

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327500

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

MARC er en nyutviklet optisk sensor som vesentlig øker dynamisk måleområde, det vil si at den øker forskjellen mellom maksimum og minimum verdier som kan måles sammenlignet med eksisterende teknologi, uten at det går ut over nøyaktigheten. Dette er oppnådd ved å bruke en unik kombinasjon av to forskjellige måleteknologier; ring resonatorer og Mach-Zehnder interferometre. Denne kombinasjonen gjør at vi kan gi hver sensor et unikt fingeravtrykk, som dermed også gir sensoren muligheten til å måle konsentrasjonen av flere forskjellige forbindelser samtidig. Videre kan sensoren bli satt opp med billig laser- og detektorteknologi sammenlignet med lignende produkter, og kan produseres ved hjelp av standard halvlederteknologi, hvilket gjør MARC meget godt egnet for masseproduksjon. Sensoren kan brukes til et vidt spekter av formål, så som å detektere biologiske og kjemikalier markører, gass og til mer generell miljøovervåkning. Forskerne ved NTNU har allerede utviklet en prototyp hvor konseptet i seg selv er verifisert, og teknologien er også patentsøkt. Det er allerede vist i et relatert prosjekt at en sensor basert på ring resonator-teknologi alene er i stand til å gi raske og nøyaktige målinger av biologiske markører. I løpet av dette kvalifiseringsprosjektet er målet å demonstrere at sensoren kan brukes til å måle konsentrasjonen av et spesifikt fiskeprotein som gir indikasjoner på fiskens helse. I tillegg til å demonstrere at sensoren kan brukes for dette spesifikke formålet vil det også være viktig å få god innsikt i det eksisterende markedet for å finne ut hvilke formål sensoren er best egnet for, slik at vi kan fokusere på det mest lovende markedet i første omgang. Gjennom kvalifiseringsprosjektet skal man også indentifisere industripartnere som er aktuelle lisenstakere.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Bransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerHelsenæringenBioteknologiLandbruksbioteknologiMiljø og naturmangfoldMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerSkog og trebrukLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerOlje, gassPortefølje HavKommersialiseringPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBransjer og næringerNæringsmiddelindustriBioteknologiLTP2 HavPortefølje HelseHelseMarinUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBioteknologiIndustriell bioteknologiPortefølje Industri og tjenestenæringerBioteknologiMedisinsk bioteknologiMiljø og naturmangfoldPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterBransjer og næringerLandbrukLTP2 Helse, forebygging og behandling