Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MARC - a novel multi-purpose optical sensor

Alternativ tittel: MARC - en ny optisk sensor med flere bruksområder

Tildelt: kr 0,50 mill.

MARC er en nyutviklet optisk sensor som vesentlig øker dynamisk måleområde, det vil si at den øker forskjellen mellom maksimum og minimum verdier som kan måles sammenlignet med eksisterende teknologi, uten at det går ut over nøyaktigheten. Dette er oppnådd ved å bruke en unik kombinasjon av to forskjellige måleteknologier; ring resonatorer og Mach-Zehnder interferometre. Denne kombinasjonen gjør at man kan gi hver sensor et unikt fingeravtrykk, som dermed også gir sensoren muligheten til å måle konsentrasjonen av flere forskjellige forbindelser samtidig. Videre kan sensoren bli satt opp med billigere laser- og detektorteknologi enn lignende produkter, og kan produseres ved hjelp av standard halvlederteknologi, hvilket gjør MARC meget godt egnet for masseproduksjon. Sensoren kan brukes til et vidt spekter av formål, så som å detektere biologiske markører, gass og kjemikalier, og til mer generell miljøovervåkning. Forskere ved NTNU har allerede utviklet en prototyp hvor konseptet i seg selv er verifisert, og teknologien er også patentsøkt. Det er allerede vist i et relatert prosjekt at en sensor basert på ring resonator-teknologi alene er i stand til å gi raske og nøyaktige målinger av biologiske markører. I løpet av dette kvalifiseringsprosjektet var målet å demonstrere at sensoren kan brukes til å måle konsentrasjonen av et spesifikt fiskeprotein som gir indikasjoner på fiskens helse og dermed kan brukes til overvåking av marint miljø. I tillegg var det et mål å skaffe seg god innsikt i det eksisterende markedet for å finne ut hvilke applikasjonsområder sensoren er best egnet for, slik at vi kan fokusere på det mest lovende markedet i første omgang. Gjennom kvalifiseringsprosjektet skulle man også identifisere industripartnere som kan være aktuelle lisenstakere. Det totale markedet for optiske sensorer er stort og vokser med en CAGR på over 10 %. Den delen av markedet som er relevant for MARC sensoren er imidlertid fortsatt umodent, og det er veldig få selskaper med lignende teknologi i porteføljen som har produkter i markedet. Det har vært viktig å identifisere selskaper som har løsninger som er basert på samme teknologi, slik at de relativt raskt kan implementere NTNU sin sensor i sine produkter. Gjennom Kvalifiseringsprosjektet ble aktuelle lisenstakere identifisert og kontaktet. Innledende diskusjoner bekrefter at MARC sensoren kan tilføre verdi innen medisinsk diagnostikk, og spesielt i lavkostsystemer. Selv om hensikten med Kvalifiseringsprosjektet var å verifisere teknologien som biosensor innen marin miljøovervåkning, kan det se ut til at medisinsk diagnostikk er det mest lovende markedet å starte med. Dette basert på modenhet i markedet, relevante lisenstakere og et økende behov for lavkostsystemer av høy kvalitet i helsesektoren.

Through the Qualification project we have been able to gain valuable market insight. This will be important when deciding how to move forward. Although the total market for optical sensors is growing at a CAGR of over 10 %, the part of the market that could be relevant for the MARC sensor is still immature and there are not many companies that could easily implement this technology. Based on the market research done in the project, several potential licensees have been identified and contacted. Initial discussions confirm that the MARC sensor could add value in the biosensing field, and in particular in low-cost systems. Even though the Qualification project aimed at proving the technology in the field of marine monitoring, it seems that biosensing for medical applications could be the most suited entry market. This is both due to maturity but also based on the need for low-cost and high-quality sensors in the health sector. Due to the Qualification project we were able to identify and reach out to one of the most relevant potential licensee in the market.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioteknologiIndustriell bioteknologiBioteknologiMedisinsk bioteknologiNaturmangfold og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBransjer og næringerNæringsmiddelindustriKommersialiseringBransjer og næringerLandbrukBioteknologiLandbruksbioteknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerHelsenæringenLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerSkog og trebrukLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningBioteknologiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavPortefølje HelseVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Bransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerOlje, gassPortefølje HavHelseMarinUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Helse, forebygging og behandling