Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: DASC-NF - Nanofluid-based solar collector for Northern Climate conditions

Alternativ tittel: DASC-NF - Nanovæskebasert solfanger for nordlige områder

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektnummer:

327510

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Den konvensjonelle solfangerteknologien er lite effktiv i nordiske land. Årsaken til dette er at standard solfangere ikke har tilstrekkelig beskyttelse mot termiske lekkasjer i kalde omgivelser med mye regn og snø. For å løse dette problemet, har forskere ved Høgskulen på Vestlandet utviklet en ny type solfanger med spesiallaget nanovæske (Patent pending) som også er utviklet ved HVL. I stedet for å bruke en svart overflate som fanger varmen fra sola, absorberer den nye fangeren lyset direkte i varmeoverføringsvæsken som inneholder dispergerte nanopartikler. Denne volumetriske absorpsjonen av solvarme reduserer varmetapet. Som følge av dette økes virkningsgraden til solfangeren med 10-20% i forhold til kommersielle solfangere. I dette prosjektet er det gjennomført omfattende feltforsøk på en skalert prototype av den nanovæskebaserte solfangeren. Prototypenble installert på Høgskolens solenergifelt, og data ble samlet fra prototypedriften under realistiske klimaforhold.

Througout the project two prototypes were built, installed and tested with different nanofluids. These tests have given very valuable results that will be further analyzed during the next months. With the knowledge obtained so far and the final analysis from the results, a full verification project will be initiated. We have interested partners that want to collaborate on a full verification project and will land the collaboration agreement as soon as the analysis has been performed. The market for renewable energies is currently booming due to the energy situation. Norway is experiencing a massive increase (3-6x) in cost of energy (electricity) and this gives lower return on investment for renewable installations such as solar energy. The DASC-NF technology can produce hot water for 8/12 months and indoor heating for 6/12 months and even though the installation comes with a cost, it is significantly more viable today than only a year ago when the project started.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020