Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Kobla

Tildelt: kr 73 749

Prosjektnummer:

327511

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet skal studere hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan brukes til å forbedre Kobla AS sin mobiltelefonapplikasjon: Kobla - din personlige miljøassistent. Denne appen lærer brukernes reisevaner og gir automatiserte tips til hvordan du kan reise grønnere.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon