Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Dental socket caps (SCaps) for alveolar bone regeneration.

Alternativ tittel: Plugg til ekstraksjonsalveole (SCaps) for tilheling av kjevekam

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327514

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hver dag får noen mennesker tennene trukket på grunn av skade eller forskjellige sykdommer. I dag regnes utskifting av manglende eller tapte tenner med tannimplantater som rutine behandling. Noen ganger kan tilheling etter tanntrekking kreve lang tid og dette kan føre til tap av beinmengde der tannen tidligere stod. I noen tilfeller er det behov for beintransplantater for å gjenoppbygge kjevekammen før plassering av tannimplantat. Beintransplantasjon er en utfordrende prosedyre med tanke på ulempene med operasjonen, begrenset mengde beinvev, sykdommer på donorstedet, infeksjoner, lang tilhelingstid og forhøyede kostnader. Målet med dette prosjektet å produsere syntetiske plugger kalt "SCap" med et nytt design som kan brukes umiddelbart etter tannuttrekking for å forhindre eller minimere tap av beinvolum før implantatet skal settes inn. SCap er designet for å passe inn i alveolen etter tanntrekking, samt dekke beinsåret under helbredelsesperioden. Utformingen av en så kompleks struktur er nå mulig ved hjelp av 3D-printing teknologi. Det vil bli lagt ned en betydelig innsats i løpet av prosjektperioden for å evaluere sikkerheten og effekten av SCap i en veletablert preklinisk modell. Vi tror at SCaps har potensial til å forbedre de forebyggende tiltakene for beintap etter tanntrekking og redusere kostnadene ved tannimplantatbehandling.

In order to apply dental implants to restore missing teeth, the alveolar bone ridge must be preserved or restored to the level resembling healthy bone. Currently a number of technologies are applied to provide guided bone regeneration directly after tooth extraction, however they are complicated in use as most of bone filler materials are in the form of granules or injectables requiring additional membranes and fixtures to keep the filler in place. In this project we propose a new method to prevent alveolar bone loss after tooth extraction. We propose a dental socket cap (SCap), a 3D-printed scaffolds acting as a dental socket plug, made of bioresorbable materials. Such structure could guide alveolar bone regeneration and prevent bone collapse. In addition, SCap design combines a bone support part with a functional membrane to aid in its own fixation. To verify the functionality of SCap, in this Qualification project we are going to test it in a dog extraction socket model. We believe that due to expanding dental market, this technology (3D-printed scaffolds) has a potential to be a commercial success and can compete with current marketed “conventional” solutions. The global dental membranes and bone graft substitutes market is expected to grow strongly in the future due to increasing geriatric population, new technologies and patient awareness for treatments, and it is estimated to reach US$ 1,628.90 Million by 2027.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020