Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Dental socket caps (SCaps) for alveolar bone regeneration.

Alternativ tittel: Plugg til ekstraksjonsalveole (SCaps) for tilheling av kjevekam

Tildelt: kr 0,50 mill.

Hver dag får noen mennesker tennene trukket på grunn av skade eller forskjellige sykdommer. I dag regnes utskifting av manglende eller tapte tenner med tannimplantater som rutine behandling. Noen ganger kan tilheling etter tanntrekking kreve lang tid og dette kan føre til tap av beinmengde der tannen tidligere stod. I noen tilfeller er det behov for beintransplantater for å gjenoppbygge kjevekammen før plassering av tannimplantat. Beintransplantasjon er en utfordrende prosedyre med tanke på ulempene med operasjonen, begrenset mengde beinvev, sykdommer på donorstedet, infeksjoner, lang tilhelingstid og forhøyede kostnader. Målet med dette prosjektet å produsere syntetiske plugger kalt "SCap" med et nytt design som kan brukes umiddelbart etter tannuttrekking for å forhindre eller minimere tap av beinvolum før implantatet skal settes inn. SCap er designet for å passe inn i alveolen etter tanntrekking, samt dekke beinsåret under helbredelsesperioden. Utformingen av en så kompleks struktur er nå mulig ved hjelp av 3D-printing teknologi. Det vil bli lagt ned en betydelig innsats i løpet av prosjektperioden for å evaluere sikkerheten og effekten av SCap i en veletablert preklinisk modell. Vi tror at SCaps har potensial til å forbedre de forebyggende tiltakene for beintap etter tanntrekking og redusere kostnadene ved tannimplantatbehandling.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020