Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Object Recognition Detection Device for Environmental Monitoring.

Alternativ tittel: Objekt Gjenkjennings Detektor for Miljøovervåkning.

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektnummer:

327516

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Opp gjennom tidene er havet blitt behandlet som som et deponi for avfall. Følgelig finnes millioner ulike avfallstyper som forurenser havbunnen. Aktuelt fokus rettes mot avfallets bestanddeler som konsumeres av livet i havet. En konsekvens er at sjømatens verdi i næringskjeden reduseres, likedan dens markedsverdi. Forsøk på å identifisere og deretter fjerne toksisk avfall på havbunnen begrenses eller umuliggjøres på grunn av store kostnader og risiko ved behandling av toksisk avfall. Slik begrensing kan skyldes mangel på nødvendig, detaljert datagrunnlag. Metoder for fjerning av avfallet krever prosjektering av prosedyrer og konkret handlingsplan. Ved å benytte Seas eCO AS` foreslåtte smart Object Recognition Device (ORD) vision technology med avansert 3D kamerateknologi oppnås høyere og presis operasjonshastighet. Denne løsningen for datainnhenting gir verdifull info for bedrifter innen industriell akvakultur, energi og subsea – i tillegg til gjenvinning av ressurser. Teknologien sikrer pålitelig og bred forståelse av havbunnens geografi og beskaffenhet i kystområder og havnebasseng. Løsningen eliminerer risiko som finnes ved ellers tradisjonelle metoder. Teknologien letter og styrker fjerning av marint søppel, reduserer forurensing av havbunnen og gir betydelig potensial for materiell gjenvinning. ORD som verktøy er basert på biomimikk teknologi, og består av autonomt kunstig intel elektrisk ROV utstyrt med objekt for visuell identifisering. Bruk av denne teknologien vil bidra til å gjøre havbunnen renere, samt gjenopprette miljøet i akvatiske økosystemer. Målet er å beskytte både eksisterende økosystemer samt gi menneskeheten i kommende generasjoner kunnskap om framtidens kritiske konsekvenser ved forurensing av havbunnen. Forskningsarbeidet gjennomføres i samarbeid med Universitet i Stavanger.

Over the years, there have been several attempts to identify and remove toxic waste materials from the seabed. These attempts have been met with varying operational challenges among other things, the volume of waste and safety due to inadequate data. This project seeks to research an invention by Seas Eco AS, that will potentially provide enough data to meet the needs of different stakeholders. The research will support the development of a technology to improve data collection on toxic waste materials from the seabed. It has advantages of potentially being safer, faster, and cheaper to operate than the traditional data collection methods such as the beach monitoring, floating litter booms and nets, visual ship-based, benthic trawling, scuba diving-base (shallow waters <20m), towed video camera and submersibles or remotely operated vehicles (ROVs) methods. It is hoped that the data would be more accurate than the current methods. The invention involves the use of an object recognition device and an electric-operated underwater vehicle that will gather and process subsea information, including volume, depth, current measurements and aquatic life. The data can be used to further analyse and predict toxins and their extent of spread from a contaminated area. Research and development challenges are with the scientific knowledge behind the technology. This will, however, be resolved with our collaboration with the University of Stavanger (UiS) due to the knowledge base and resources available at the Institution. The Department of Chemistry, Bioscience and Environmental Engineering has worked on various aspects of environmental protection and monitoring for many years. Thus giving Seas Eco AS the opportunity to harness the information needed to conduct the research. and subsequently, develop a State-of-the-Art technology.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd