Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: TRALL - building a sustainable commercial future for the song-app that brings people together

Alternativ tittel: TRALL - å sikre en bærekraftig fremtid for sangappen som samler folk om sangskatter fra fjern og nær

Tildelt: kr 0,50 mill.

Trall er en sang-app for barn, ansatte i barnehager og skoler og familier. Trall har den gode musikkopplevelsen i fokus, og skal gjøre det lett og inspirerende å synge, enten du har sunget mye eller lite før. Ved å kombinere innovativ teknologi med musikk-, kunstfaglig og pedagogisk metodikk, ønsker Trall å utvide repertoaret og musikkopplevelser og bygge en kultur for å synge sammen med sanger fra Norge og andre steder i verden, spilt inn med noen av Norges beste musikere. Trall-prototypen ble ferdig utviklet i mars 2021, og har blitt videre utviklet mot lansering våren 2022. Dette prosjektet har bidratt til å bevege Trall fra apputvikling til å etablere et bærekraftig digitalt produkt. Prosjektet har derfor? gjennomført betatesting og markedsavklaring, i tillegg til analyser og anbefalinger for en fremtidig Trall-organisasjon. Trall utvikles ved musikkseksjonen ved Barnehagelærerutdanningen på OsloMet i nært samarbeid med Bakken & Bæck. Trall støttes av Sparebankstiftelsen DNB, Kulturrådet og Furestiftelsen, og samarbeider med NRK, Norsk noteservice og Tono for å sikre god kvalitet på innholdet gjengitt i appen. Trall mottok OsloMets innovasjonspris i 2020 for prosjektets innovative og tverrfaglige arbeid.

TRALL/OsloMet now has a sound foundation to making decisions on organisational and financial model for the future of Trall. A marketing plan and list of potential investors/sponsors is in place, with 4 potential customers on board. A sales plan has been developed, including testing of some initial digital marketing strategies. Trall how has the user insights needed for finalising the app and marketing strategies, and has informed us on how to handle the IPR, users and economy, and thus contributing to the future sustainability of Trall. Ways to assess TRALLs possible impact on target groups have been defined. TRALL is made for pedagogues, children and families. The diversity and quality of the music, combined with a state-of-the-art immersive experience, will contribute to renewing the musical song heritage of Norway, bridging kindergartens, schools and the homes, generations and cultures. The project has laid the foundation for a follow-up Proof of concept proposal.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Utdanning og kompetansePolitikk- og forvaltningsområderVelferdBransjer og næringerMedia og kulturLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonKulturKunst og kulturPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittKulturPortefølje Industri og tjenestenæringerKommersialiseringVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Portefølje Velferd, kultur og samfunnLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningUtdanningLTP2 Innovasjon i stat og kommuneIKT forskningsområdeLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUBransjer og næringerIKT-næringenPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Utdanning og livslang læringPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetUtdanningUndervisning og læringLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleBransjer og næringerAnnen tjenesteytingLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierAnvendt forskning