Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Carbon Capture in Molten Salts (CCMS): An efficient method for CO2 capture

Alternativ tittel: Karbonfangst i saltsmelter (CCMS): En effektiv metode for CO2 fangst

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

327524

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Etter Paris-avtalen er det et globalt behov for ny teknologi for å redusere karbonutslipp. Fangst og lagring av CO2 er en viktig teknologi i denne forbindelse. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at CO2-fangst vil øke fra ca 40 Mt per år i dag til 5,6 Gt i 2050. For karbonfangst å være del av klima-løsninger, må kostnadene for CO2-fangst reduseres fra dagens nivå for å være et konkurransedyktig utslippsreduserende alternativ. Utfordring er det fortsatt ikke finnes effektive fangstteknologier for prosesser som slipper ut høye volumer av CO2, men med lav CO2-konsentrasjon (under 12% CO2 i røykgassen, ned til nivåer ved fjerning CO2 direkte fra luften, Direct Air Caputre (DAC)). For å imøtekomme disse behovene har forskere ved Norges biovitenskapelige universitet (NMBU) utviklet og patentert karbonfangst i saltsmelter (CCMS). I CCMS prosessen fanges CO2 av brent kalk (kalsiumoksid, CaO) som sorbent, i en blanding av saltsmelter. Brent kalt er en lett tilgjengelig ikke-giftig råvarer, og saltsmelte blanding forhindrer degradering av sorbenten. Dette vil redusere fangstkostnadene. CCMS-prosessen kan også utnytte energigjenvinning. Denne fangstprosessen har raske reaksjoner og høy absorpsjonskapasitet. Dette gjør den veldig godt egnet for bruk i metallindustrien, energiproduksjon fra søppelforbrennings (Waste-to-Energy, WtE) og DAC. Teknologien har potensial til å være kommersielt konkurransedyktig sammenliknet med etablerte fangstmetoder, særlig for fangst fra avgasser med lave CO2-konsentrasjoner. Prosjektet har levert følgende resultater er 1) Bekrefter industrisegment(er) for integrasjon og implementering av denne teknologier, med Waste-to-Energy, WtE i spissen, 2) Utarbeidet et forslag for design av fult elektrifisert anlegg for karbonfangst 3) Gjennomført en teknoøkonomisk analyse og sammenligning mot amin teknologi med indikasjon på at CCMS karbonfangst teknologi kan være konkurransedyktig ved riktig integrasjon med primære prosesser 4) Utviklet en ny forbedret prosesskonsept for håndtering av CO2 uten komprimering og lagring med utnyttelse av molten-salts; 5) det jobbes med IPR for den nye prosessen. Prosjektresultater føres til nestefase gjennom sikret finansiering for et for-prosjekt rettet mot pilotanlegg for WtE case. Industrielle partnere og investorer inviteres til å ta kontakt for deltagelser.

Implementation of CCMS technology can have a major impact on reaching the UN sustainable Development Goals 9 and 13. The CCMS technology has the potential to help achieve net zero CO2 emission in hard-to-abate industries and could result in CO2 emission reduction of between 50 and 60 Mt CO2 per year by 2034. This CCMS verification project represents an imporant step in advancing the efficiency and sustainability of carbon capture technologies. The availability of cost-efficient CO2 capture technology that also performs well at low level of CO2 concentration (<10%), gives companies within metal production and Waste-to-energy. the possibility to capture CO2 and to establish leadership in carbon capture. Ultimately, it will give a possibility to capture CO2 independently of point of emission, by direct air capture (DAC). Furthermore, the project has strengthened cooperation and collaboration between various sectors, including innovation companies, universities, research institutes, and small to medium-sized enterprises (SMEs). This multidisciplinary approach has created an environment of fruitfull knowledge exchange, benefiting all participants and increasing the chances for commerical implementation of CCMS technology. One of the notable outcomes of the project is that it has opened up new business opportunities for the commercial actors involved, extending beyond post-combustion carbon capture to areas like Direct Air Capture (DAC) and the utilization of molten salts. The latest one has a new business potential in growing industries, such as thermal energy storage and modular nuclear reactors. Moreover, the project has also established new cooperation channels with counterparts in the European Union (EU) and the United States. These collaborations have the potential for EU and US research and development partnerships, making the project's impact not only national but international in scope. This expanded network is critical for global adoption of innovative carbon capture technologies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020