Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GeoTracks

Alternativ tittel: GeoTracks

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327547

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

GeoTrack hadde oppstart August 2021, og skal i den første perioden detaljplanlegge gjennomføringen av prosjektets pilot for å sikre relevant datainnsamling. Parallelt vil det diskuteres hvordan forventet ytelse kan benyttes inn i prosjektets use-case: vegprising. Dette inkluderer undersøkelser av teknologien samt krav til tjenesten. Disse to hovedaktivitetene vil gjennomføres i sammerbeid mellom alle tre partnere.

GeoTracks skal pilotere og utvikle en prototyp på en løsning for vegprising som baserer seg på posisjonsdata fra mobilnettet. Dagens transportsystem er i endring. De transportpolitiske målsetningene om økt sikkerhet, fremkommelighet, mer miljøvennlig transport krever nye former for regulering, teknologi og tiltak. Parallelt ser man at statens inntektskilder forbundet med avgifter og bompenger faller på grunn av økt elektrifisering og deres insentivordninger, samtidig som motstanden mot flere bomstasjoner øker. Flere studier og utvalg peker på vegprising som en mulig løsning på disse utfordringene, og her har mobilselskapene en unik mulighet til å tilby innovativ og lønnsom løsning. GeoTracks vil: 1. Bane vei for et nytt og meget lønnsomt forretningsområde for Telia og andre mobiloperatører i Norge. 2. Tilby en løsning for strekningsbasert vegprising som er billigere og krever mindre infrastruktur i både bil og vegkant enn tidligere diskuterte alternative. 3. Utvikle en prototyp på et etterlengtet verktøy som myndigheter kan benytte for å mer rettferdig og dynamisk kunne regulere vegtrafikken i byene slik at de transportpolitikken målsetningen kan nås. GeoTracks er et prosjekt i samarbeid mellom Telia, Statens Vegvesen og SINTEF. Her skal eksisterende kunnskap om tjenester for intelligente transportsystemer, og spesielt løsninger for vegprising med tilhørende muligheter og utfordringer, kombineres med kunnskap om posisjoneringsdata fra mobilnettet for å hente frem et helt nytt markedsområdet og løsning for vegprising. Prosjektet skal teste og vurdere den teknologiske løsningen gjennom pilotering, samt utvikle en prototyp, for å kartlegge hvordan Telia best kan ta GeoTracks videre til markedet innen ITS. Løsningen som presenteres i GeoTracks representerer en helt ny og revolusjonerende metode for å gjennomføre vegprising på, både nasjonalt og internasjonalt, og har klare fordeler fremfor de løsningene som utredes i dag.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena