Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Hybridene – Optimal hybrid ventilasjon i fremtidens bygg

Alternativ tittel: Hybridene – Optimal hybrid ventilation of tomorrows buildings

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327591

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Samfunnsomstillingen mot en lavkarbonøkonomi vil medføre strengere krav til miljø og økt etterspørsel etter kunnskap om miljøriktige løsninger for bygg og anlegg. Naturlig ventilasjon og mulighet for brukerstyrt vindusåpning har gjentatte ganger blitt vist å ha positiv effekt på brukerfornøydhet og opplevd komfort, samtidig som det kan redusere energibehov til ventilasjon og kjøling på sommeren og i overgangssesongene. Men bygningskonsepter med ren naturlig ventilasjon i Norsk klima krever spesialtilpassede løsninger som er lite egnet for gjennomføring i stor skala i den Norske byggebransjen. Hybrid ventilasjon kombinerer fordelene til til både naturlig og mekanisk ventilasjon og kan, gitt riktig utførelse, oppnå forbedrede ytelser innen inneklima og energibruk. Bakgrunnen for innovasjonsideen er relatert til følgende faktorer: - Tekniske systemer i moderne bygg har blitt for kompliserte, som medfører høye investerings og driftskostnader. - Moderne VVS-installasjoner står for betydelige klimagassutslipp (opp mot 40% av totale utslipp fra bygget) - Det pågår i dag begrenset forskning på innovative og miljøvennlige løsninger for ventilering i Norsk klima. - Hybrid ventilasjon er spesielt godt egnet for bruk i eksisterende bygg, og viktig for oppgradering av bygningsmassen. Dette prosjektet har som mål å utvikle kunnskap, konsepter, teknologier og strategier for hybrid klimatisering av bærekraftige bygninger og gjennom dette legge til rette for innføring av hybride ventilasjonskonsepter som et reelt og veldokumentert alternativ til tradisjonelle mekaniske ventilasjonskonsepter.

Samfunnsomstillingen mot en lavkarbonøkonomi vil medføre strengere krav til miljø og økt etterspørsel etter kunnskap om miljøriktige løsninger for bygg og anlegg. Naturlig ventilasjon og mulighet for brukerstyrt vindusåpning har gjentatte ganger blitt vist å ha positiv effekt på brukerfornøydhet og opplevd komfort, samtidig som det kan redusere energibehov til ventilasjon og kjøling på sommeren og i overgangssesongene. Men bygningskonsepter med ren naturlig ventilasjon i Norsk klima krever spesialtilpassede løsninger som er lite egnet for gjennomføring i stor skala i den Norske byggebransjen. Hybrid ventilasjon kombinerer fordelene til til både naturlig og mekanisk ventilasjon og kan, gitt riktig utførelse, oppnå forbedrede ytelser innen inneklima og energibruk. Bakgrunnen for innovasjonsideen er relatert til følgende faktorer: - Tekniske systemer i moderne bygg har blitt for kompliserte, som medfører høye investerings og driftskostnader. - Moderne VVS-installasjoner står for betydelige klimagassutslipp (opp mot 40% av totale utslipp fra bygget) - Det pågår i dag begrenset forskning på innovative og miljøvennlige løsninger for ventilering i Norsk klima. - Hybrid ventilasjon er spesielt godt egnet for bruk i eksisterende bygg, og viktig for oppgradering av bygningsmassen. Dette prosjektet har som mål å utvikle kunnskap, konsepter, teknologier og strategier for hybrid klimatisering av bærekraftige bygninger og gjennom dette legge til rette for innføring av hybride ventilasjonskonsepter som et reelt og veldokumentert alternativ til tradisjonelle mekaniske ventilasjonskonsepter.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi