Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Hjertesvikt AI – klinisk beslutningsstøtteverktøy

Tildelt: kr 0,15 mill.

Bakgrunnen for prosjektet er at Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Novartis Norge har et felles ønske om å anvende pasientdata og kunstig intelligens (KI) for å øke kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen av hjertesviktpasienter. Det overordnede målet er å utvikle et beslutningsstøtteverktøy (CDSS) for bedre diagnose og behandling av pasienter med hjertesvikt. Hjertesvikt er en alvorlig diagnose med dårlig prognose. Opptil halvparten av alle pasienter med hjertesvikt dør innen 5 år etter diagnose. De aller fleste innen det første året. Det betyr at prognosen er dårligere enn for kreft generelt. Det er mange pasienter som ikke får riktig diagnose og som ikke behandles i henhold til retningslinjer. Dette medfører redusert livskvalitet og tapte leveår for pasienten, samt økte kostander for samfunnet som følge av en større belastning for helsevesenet da opptil 30% reinnlegges i løpet av det første året etter diagnosen. Behovet for bedre diagnostikk og behandling i henhold til guidelines er stort. Ved å utvikle et CDSS ser vi store gevinster for både pasienter, helsetjenesten, helsepersonell og samfunn: - økt pasientsikkerhet for en sårbar pasientgruppe, - økt effektivitet, bedre kostnadseffektivitet og bedre presisjon i helsetjenesten enn vi har idag, - øket tid til pasientnær undersøkelse og kommunikasjon som sikrer diagnostisk presisjon og pasient compliance - For samfunnet digitalisering og økt kunnskap om KI i helsesektoren og skalerbarhet ved privat-offentlig samarbeid Hovedprosjektets mål er å utvikle et beslutningsstøtteverkøy for klinikere som kan benytte i behandlingen av hjertesviktpasienter, planlagt gjennomført ved å: - Gjennomføre proof of technology (PoT) analyse med teknologi fra SAS Institute - Gjennomføre en valideringsstudie basert på strukturerte data - Lage CDSS basert på PoT - Studie for å validere og legge grunnlag for godkjenning av CDSS til kommersialisering

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon