Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

PsyXpress 2.0 – Establishing a robust protein expression platform based on the PsyXpress technology

Alternativ tittel: PsyXpress 2.0 – Etablering av en robust platform for protein ekspresjon basert på PsyXpress teknologi

Tildelt: kr 5,0 mill.

Innen bioteknologisk forskning og industri er det et økende fokus på enzymer (og andre typer proteiner) med ekstreme egenskaper. Eksempelvis har enzymer med kuldetilpassede egenskaper et stort industrielt potensiale ettersom de fungerer svært effektivt ved lave temperaturer. Dermed kan de bidra til å gjøre industrielle prosesser og forbruksvarer mer miljøvennlige. Det er imidlertid svært utfordrende å produsere kuldetilpassede enzymer, og denne utfordringen representerer i dag trolig den viktigste flaskehalsen i videre utvikling av nye enzymprodukter fra marin bioprospektering. Grunnen til dette er at kuldetilpassede enzymer ofte er uvirksomme når de produseres i standard ekspresjonssystemer. Et forbedret system for produksjon kan gi store nasjonale og internasjonale ringvirkninger, og vil kunne føre til langt flere kommersielle produkter fra bioprospektering. Systemet som vi jobber med er basert på en subarktisk bakterie som trives godt ved lave temperaturer. Bakterien vokser overraskende raskt til svært høy tetthet, den er sensitiv til typisk brukte antibiotika, bakteriens DNA er kjent, og bakteriens gener kan enkelt endres på en spesifikk måte. Så langt har vi utviklet et prototype ekspresjonssystem for ekstreme enzymer, og mer enn tjue kommersielt interessante kuldeadapterte enzymer er forsøkt produsert på vårt laboratorium. I fjorten av tilfellene er det produsert løselig protein, noe som er et oppsiktsvekkende høyt antall og langt bedre enn forventet ved bruk av konvensjonelle systemer som E. coli. Videre utvikling av systemet fortsetter ved UiT Norges arktiske universitet.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020