Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: iSpe - inventory for supported psychological evaluation

Alternativ tittel: iSpe - Inventorium for støttet psykologisk evaluering

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327653

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hvordan formidle vonde tanker og følelser når du ikke har ordene? Prosjektet Inventorium for støttet psykologisk evaluering (iSpe) har utviklet et unikt brukersentrert selvrapporterings verktøy for undersøkelse av psykiske lidelser. Verktøyet er bygget på behov hos mennesker med formidlingsvansker. Målet er at vi med iSpe-plattformen skal redusere unødvendig variasjon i kvalitet og tilgang på psykiske helsetjenester for grupper av mennesker som, uavhengig av alder, er sårbare for utvikling av psykiske lidelser og som har færre ressurser til å takle slike vansker. Det overordnede målet med iSpe er å utvikle et fullverdig internasjonalt verktøy med høy kvalitet for utredning og behandling av psykiske lidelser. Den negativ påvirkning av psykiske lidelser på den generelle helsen og prematur død er anerkjent av FN og inngår i deres bærekrafts mål. Verdens helseorganisasjon peker på behovet for å øke tilgangen til og kvaliteten på psykiske helsetjenester. For å møte dagens og fremtidige behov for psykisk helsetjenester, er det nødvendig å utvikle digitale verktøy med den kvalitet og brukertilgjengelighet som mennesker med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser har og som bidrar til å styrke deres helsekompetanse og mulighet for aktiv deltakelse i tjenestene. Mennesker med alvorlige og sammensatte behov har, uavhengig av alder, ofte vansker med å formidle sine vansker og uttrykke sine behov for psykisk helsehjelp. Minst 20% av befolkningen har funksjonelle kommunikasjonsvansker. Dette inkluderer blant annet tilstander som lærevansker, rusbrukslidelser, autisme, demens, afasi og schizofreni. I disse gruppene er forekomsten av psykiske lidelser høy, opptil 50%. Likevel har disse gruppen mindre tilgang til psykiske helsetjenester med høy kvalitet i alle ledd i helsetjenesten. Dette er ressurskrevende grupper for både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. iSpe er utviklet i samarbeid med flere av disse brukergruppene og med bakgrunn i deres behov.

With this qualification project, we aim to 1) develop and evaluate modules for anxiety, 2) develop a business model and reduce the market risk and 3) identify a industriy partner. The iSpe project addresses the unmet need and develops a unique user-centered self-reporting solution, based on the needs of people with communication difficulties. The iSpe platform aims to reduce unnecessary variation in quality and availability of mental health services. The?project emerged from psychologist specialist (PhD) and senior researcher Oddbjørn Hove´s twenty?years of clinical?experience and?research on mental health in people with learning and intellectual disabilities. The World Health Organization addresses the need to increase access to quality mental health care. The project has so far succeeded in development of the depression module, including developing and implementing the raw material to the iSpe platform through manuscripts for animations, creating illustrations, identified behavior equivalents to the disorders and operationalized the diagnostic algorithms for the disorders. It has also been developed the iSpe Playground app, who is a test-builder and compromises a number of dynamic archetypes that enables the project to build a variety of tests within the iSpe universe. This reduces the time and cost consuming programming of new modules. The qualification project aim to clear out the generalizability in the iSpe Playground app. When the basis for further effective development on the iSpe platform is proven by this qualification project, the next steps will be to move the project to test the feasibility and preliminary validity of 1) examination using the modules in specialist settings and patient self-reporting at home and 2) adapt the platform and its content to a municipal level. This work will be beyond this qualification project and additional funding will be applied for.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020