Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Pre-project for the first Norwegian electric seaplane

Alternativ tittel: Forprosjekt for Norges første elektriske sjøfly

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327662

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Luftfart er essensielt for norsk samfunn og industri som et effektivt transportmiddel for mennesker og varer over Norges uftfordrende topografi (eks. lang kyst og fjellendt terreng). Dette medfører imidlertid høye miljøkostnader på grunn av de høye CO2-utslippene knyttet til flyreiser. Faktisk øker Norges CO2-utslipp fra luftfart på grunn av en økning i antall passasjerer ved norske flyplasser. For å bidra til å løse disse utfordringene, tar Elfly sikte på å forske og utvikle frem en ny løsning for grønn og bærekraftig kortdistanseluftfart basert på en ny flybåt utstyrt med litium-ion-batterier drevet av fornybar energi sammen med nye flytende flyplasser og marine landingssoner. Vi har tidligere utviklet konseptet for den flytende flyplassen og en drone-prototype som vi vil bruke til å teste ytelsen til flybåtdesignet. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke mulighetene for å utvikle et hovedprosjekt for å søke om finansieringsordningen Pilot-T. For å gjøre dette, tar vi sikte på å (1) undersøke eksisterende forskning om emner relatert til elektriske fly (f.eks. batterikapasitet og flyvebåtens vekt og balanse), samt industristandarder og forskrifter, (2) bygge nettverk og skissere viktige partnerskap med forskningsinstitusjoner og andre selskaper innen luftfartssektoren for å sikre teknologisk og kommersiell kunnskap til full-skala adopsjon av teknologien vår, og (3) skissere prosjektaktiviteter, mål og budsjett for hovedprosjektet som kreves for å utvikle den nye løsningen for marin elektrisk luftfart, og hvilken partner som vil være ansvarlig for hver oppgave. Den nye grønne og bærekraftige løsningen for luftfart har potensiale til å betydelig redusere CO2-utslipp og driftskostnader ved flyreise. Den nye marine elektriske luftfartsløsningen kan også forbedre tilgangen til grønne mobilitetsløsninger, da den vil tillate flyplasser nærmere by-sentrum og områder med begrenset plass for landbaserte flyplasser.

Aviation is essential for the Norwegian society and industry as an efficient means of transporting people and goods across Norway's challenging topography (e.g. long coasts and mountainous terrain). E.g. a travel between Oslo and Bergen takes approximately 7 or 9 hours by car or train respectively whereas it takes only 50 minutes by airplane. However, this comes with high environmental costs due to the high CO2 emissions associated with airplane travel. In fact, Norway's CO2 emissions from aviation is increasing due to an increase in passengers at Norwegian airports. On the other hand, airports are currently located far from city centres and due to their size they cannot be built everywhere. There is thus a need for novel solutions such as electric propulsion and batteries to decarbonise the aviation sector and marine aviation to improve the mobility of Norway's transport system. We intend to research and develop ByFly, a new innovative concept for marine electric aviation featuring a new electric flying boat with a range of 90 min and a floating airport and marine landing zones. We have previously developed the concept for the floating airport and a drone prototype that will be used to test the performance of the flying boat design during the summer. We now want to further develop the ByFly concept by developing a full-scale prototype flying boat with 9 seats and piloting the ByFly concept together with a pilot customer such as a municipality. ByFly will provide a new green and sustainable way of aviation that has the potential to significantly reduce CO2 emissions and operational costs of air travel. By using electric flying boats, the airports will be able to be located on water closer to the city centres and where there is limited space to build a land-based airport. ByFly is thus perfectly fitted to Norwegian conditions since 80% of the population lives next to the sea or lakes and it will improve the mobility and accessibility of Norway's transport system.

Aktivitet:

TRANSPORT-Transport 2025