Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

GPCrefractory - Geopolymer concrete as a cost-effective and sustainable refractory material

Alternativ tittel: GPCrefractory - Geopolymerbetong som et kostnadseffektivt og bærekraftig ildfast materiale

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektnummer:

327681

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

En rekke FoU-prosjekter ved Universitetet i Stavanger (UiS) ligger til grunn for betydelig ny kunnskap og innovasjoner knyttet til stein-baserte geopolymer - et miljøvennlig byggemateriale. To patenter har blitt tildelt og et tredje er "pending". Samtlige er eksklusivt lisensiert til spin-off selskapet SafeRock. Lav permeabilitet gir fordeler ved bruk i krevende og aggressive miljø, og geopolymerens evne til å motstå høye temperaturer gjør det spesielt egnet som et ildfast materiale. Mens eksisterende ildfaste materialer gir CO2 utslipp i størrelsesorden 600 kg/tonn (før man regner inn at typisk produksjon finner sted ved bruk av kullfyrte kraftverk i Kina og med betydelig logistikk), indikerer SafeRock et CO2 fotavtrykk på 40 kg/tonn for høy-temperatur-motstandsdyktig geopolymer betong produsert i Norge. Saferock har i dette prosjektet så langt fremstilt og testet geopolymerer med smeltepunkt opp til 1200C.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020