Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Aktiv magnetisk måling av brønnposisjon (AMM)

Alternativ tittel: Active magnetic ranging while drilling - a new method for accurate well positioning and anti-collision while drilling.

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327686

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet søker å utvikle et konsept for Active Magnetic Ranging (AMM) for å kunne treffe nærliggende brønner dersom dette er ønskelig og for å hindre det dersom dette er nødvendig. Konseptet er basert på å sirkulere strøm gjennom formasjonen til metallrør som befinner seg i nabobrønner og tilbake til brønnen som bores. Denne strømningen setter opp et magnetfelt som måles av magnetometre i brønnen vi borer. Ved å måle dette induserte magnetiske feltet fra omkringliggende brønner er det mulig å beregne nøyaktig posisjon til andre brønner. Dette nye systemet vil være sentralt i et nytt konsept for økt oljeutvinning, kalt "Connecting wells / reservoirs". Det vil da bidra til økt produksjon og økt levetid på eksisterende felt. Videre vil det mer en halvere tiden det tar å bore en avlastingsbrønn dersom det er en ukontrollert utblåsning. I dag er AMM kun tilgjengelig ved bruk av kabeloperasjoner. Dette er en metode som medfører høyt tidsforbruk og betydelig ikke-produktiv tid i boreprosessen med tilhørende økte kostnader. Derfor er AMM i dag kun brukt i forbindelse med uønskede situasjoner innen boring og brønn, som for eksempel en ukontrollert utblåsning. Ved bruk av den nye AMM-teknologien vil alle funksjoner overføres til borestrengen. Dermed kan 95% av ikke-produktiv tid unngås som følge av redusert bruk av kabeloperasjoner. Det vil gi reduserte kostnader for brukerne av teknologien. I innovasjonsprosjektet skal det utvikles nytt produkt for å kunne måle posisjon til borekrone med stor presisjon. Sentrale aktiviteter vil være rundt utstyr for å generere og måle magnetisk felt, inklusive allokering av tilhørende energikilde. Teknologien har anvendelsesområder innenfor boring av olje og gassbrønner samt konstruksjon av geotermiske brønner som skal fungere som underjordisk radiator for å høste varme fra jordens indre til energiproduksjon.

Prosjektet har til hensikt å utvikle et borestreng-montert system som med aktiv magnetisk måling (AMM) registrerer avstand og retning fra aktuell brønnposisjon til omliggende brønner med stor nøyaktighet. AMM vil være sentralt i et nytt borekonsept for “Connecting wells/reservoirs”, som vil bidra til økt produksjon fra modne felt, økt utvinningsgrad og forlenget levetid på eksisterende felt. I dag er AMM kun tilgjengelig ved bruk av kabeloperasjoner. Dette er en metode som medfører høyt tidsforbruk og betydelig ikke-produktiv tid i boreprosessen med tilhørende økte kostnader. Derfor er AMM i dag kun brukt i forbindelse med uønskede situasjoner innen boring og brønn, som for eksempel en utblåsning (blowout). Ved utvikling av en borestreng-montert AMM teknologi kan over 95% av ikke-produktiv tid elimineres som følge av at en unngår kabeloperasjonene. Dette gir mye bedre kostnadseffektivitet og vil øke bruken av AMM som igjen vil bidra til videre nedgang i kostnad ved bruk. I innovasjonsprosjektet skal det utvikles nytt produkt for å kunne observere posisjon til borekrone med stor presisjon under boring. Sentrale aktiviteter vil være sender-elektrode for magnesisk felt, tilhørende energikilde samt ny anvendelse av magnetometer. Teknologien har også anvendelsesområde innenfor boring og etablering av geotermiske brønner som skal fungere som nedihulls radiator.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum