Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Field Kelvin Probe (FKP) for early detection of corrosion

Alternativ tittel: Field Kelvin Probe (FKP) for tidlig avdekking av korrosjon

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327727

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Levetiden til en metallstruktur er i stor grad bestemt av metallets motstand mot korrosjon. Metall er oftest dekket med maling, som beskytter metallet så lenge malingens integritet ikke er svekket. Selv om en rekke inspeksjonsverktøy er tilgjengelige i dag, er måling av kvaliteten på metallet under den beskyttende malingen fortsatt problematisk. NORCE og datterselskapet Indikel har nylig utviklet Field Kelvin Probe (FKP), en teknologi som uten direkte kontakt med metallet løser teknologigapet beskrevet ovenfor. I kontrollerte laboratorietester og tester i felt, har FKP vist at den effektivt kan avdekke og skille mellom stadier av korrosjon, helt fra begynnende korrosjon til pågående korrosjon og gammel korrosjon. For eksempel har FKP avdekket korrosjon på skip, biler og trykktanker for olje- og gassproduksjon. Siden metall brukes i industriell sammenheng på så mange ulike måter, kreves det spesiell tilpasning av FKP for at den skal fungere optimalt for hvert enkelt bruksområde. I dette prosjektet har vi analysert de spesifikke kravene for bruk av FKP på ulike metallstrukturer. For å forstå fullt ut de kravene markedet stiller har vi intervjuet selskaper fra ulike bransjer, herunder maritim, olje og gass, bilprodusenter, malingsprodusenter, og serviceselskaper. I tillegg har vi intervjuet personer fra akademia som forsker på korrosjon og korrosjonsbeskyttelse. Basert på en analyse av intervjuene har vi justert forretningsplanen for videre utvikling av FKP til kommersiell bruk.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Bransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomMaritimPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtviklingsarbeidAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavPetroleumAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)MaritimSikkerhet til havsLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerOlje, gassAvanserte produksjonsprosesserPortefølje HavLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Petroleum og mineralerKommersialiseringPetroleumProduksjon, prosessering og transportPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPetroleumStorulykker og arbeidsmiljøLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerTransport og samferdselPortefølje PetroleumBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMaterialteknologiVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Portefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologier