Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Field Kelvin Probe (FKP) for early detection of corrosion

Alternativ tittel: Field Kelvin Probe (FKP) for tidlig avdekking av korrosjon

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327727

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Levetiden til en metallstruktur er i stor grad bestemt av metallets motstand mot korrosjon. Metall er oftest dekket med maling, som beskytter metallet så lenge malingens integritet ikke er svekket. Selv om en rekke inspeksjonsverktøy er tilgjengelige i dag, er måling av kvaliteten på metallet under den beskyttende malingen fortsatt problematisk. NORCE og datterselskapet Indikel har nylig utviklet Field Kelvin Probe (FKP), en teknologi som uten direkte kontakt med metallet løser teknologigapet beskrevet ovenfor. I kontrollerte laboratorietester og tester i felt, har FKP vist at den effektivt kan avdekke og skille mellom stadier av korrosjon, helt fra begynnende korrosjon til pågående korrosjon og gammel korrosjon. For eksempel har FKP avdekket korrosjon på skip, biler og trykktanker for olje- og gassproduksjon. Siden metall brukes i industriell sammenheng på så mange ulike måter, kreves det spesiell tilpasning av FKP for at den skal fungere optimalt for hvert enkelt bruksområde. I dette prosjektet har vi analysert de spesifikke kravene for bruk av FKP på ulike metallstrukturer. For å forstå fullt ut de kravene markedet stiller har vi intervjuet selskaper fra ulike bransjer, herunder maritim, olje og gass, bilprodusenter, malingsprodusenter, og serviceselskaper. I tillegg har vi intervjuet personer fra akademia som forsker på korrosjon og korrosjonsbeskyttelse. Basert på en analyse av intervjuene har vi justert forretningsplanen for videre utvikling av FKP til kommersiell bruk.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningAnvendt forskningAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Politikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPetroleumStorulykker og arbeidsmiljøPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningBransjer og næringerTransport og samferdselPortefølje PetroleumPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetAvanserte produksjonsprosesserBransjer og næringerOlje, gassPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukMaritimSikkerhet til havsPortefølje HavPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMaterialteknologiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPetroleumBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 HavPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Petroleum og mineralerLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPetroleumProduksjon, prosessering og transportKommersialiseringPortefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomBransjer og næringerVareproduserende industriUtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMaritimLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologier