Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Field Kelvin Probe (FKP) for early detection of corrosion

Alternativ tittel: Field Kelvin Probe (FKP) for tidlig avdekking av korrosjon

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327727

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Levetiden til en metallstruktur er i stor grad bestemt av metallets motstand mot korrosjon. Metall er oftest dekket med maling, som beskytter metallet så lenge malingens integritet ikke er svekket. Selv om en rekke inspeksjonsverktøy er tilgjengelige i dag, er måling av kvaliteten på metallet under den beskyttende malingen fortsatt problematisk. NORCE og datterselskapet Indikel har nylig utviklet Field Kelvin Probe (FKP), en teknologi som uten direkte kontakt med metallet løser teknologigapet beskrevet ovenfor. I kontrollerte laboratorietester og tester i felt, har FKP vist at den effektivt kan avdekke og skille mellom stadier av korrosjon, helt fra begynnende korrosjon til pågående korrosjon og gammel korrosjon. For eksempel har FKP avdekket korrosjon på skip, biler og trykktanker for olje- og gassproduksjon. Siden metall brukes i industriell sammenheng på så mange ulike måter, kreves det spesiell tilpasning av FKP for at den skal fungere optimalt for hvert enkelt bruksområde. I dette prosjektet har vi analysert de spesifikke kravene for bruk av FKP på ulike metallstrukturer. For å forstå fullt ut de kravene markedet stiller har vi intervjuet selskaper fra ulike bransjer, herunder maritim, olje og gass, bilprodusenter, malingsprodusenter, og serviceselskaper. I tillegg har vi intervjuet personer fra akademia som forsker på korrosjon og korrosjonsbeskyttelse. Basert på en analyse av intervjuene har vi justert forretningsplanen for videre utvikling av FKP til kommersiell bruk.

The project has showed that the application of the FKP technology is relevant for detection of corrosion, and that this has the lowest acceptance threshold of the possible applications of the FKP technology. The project confirms the relevance of the core technology and the value of the early demonstrator FKP instrument currently available. At the same time, the current early demonstrator FKP needs further development to be directly applicable for many industry applications. This project has clarified which features to prioritize in the further development of the FKP.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

MaritimPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomKommersialiseringPetroleumProduksjon, prosessering og transportBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePetroleumBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMaterialteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 HavAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Politikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Petroleum og mineralerBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerOlje, gassAvanserte produksjonsprosesserLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippMaritimSikkerhet til havsPortefølje HavLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerPortefølje Industri og tjenestenæringerPetroleumStorulykker og arbeidsmiljøPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPortefølje PetroleumBransjer og næringerTransport og samferdselLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologi