Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Advanced System protection schemes Applied in the Power grid

Alternativ tittel: Forbedret systemvern for fremtidens kraftsystem

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327728

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektet Advanced System Protection Schemes Applied in the Power grid (ASAP) er et innovasjonsprosjekt for næringslivet ledet av Statnett, delvis finansiert av Norsk Forskningsråd, med et prosjektkonsortiet bestående av partnerne: DNV, NTNU, RISE og Eneryield. Prosjektet ASAP skal legge grunnlaget for det langsiktige målet om å muliggjøre en fullautomatisert løsning for aktivering og deaktivering av systemvern for å gi høyest mulig pålitelighet og kapasitetsutnyttelse av det norske kraftnettet. I dag brukes hendelsesbaserte systemvern i stor utstrekning i det norske kraftsystemet. Disse er viktige bidragsytere for å maksimere graden av sikker utnyttelse av nettet, og de er en viktig muliggjører for en økende andel fornybar energi i systemet. Systemvern er spesielt designet for å løse spesifikke nettverksutfordringer og "gripe inn" med forebyggende tiltak, for eksempel frakobling eller innskrenkning av produksjon eller forbrukere. Det er nå mer enn 350 systemvern funksjoner i det norske kraftsystemet, og alle innstillinger utføres manuelt av operatører ved Statnetts kontrollsentre. Systemvern er et svært viktig men komplekst verktøy, og uten god oversikt og riktige innstillinger kan en risikere å gjøre uønskede inngrep med dertil store konsekvenser og destabiliserende effekter på hele kraftsystemet. Driftssentraler og planavdelinger som håndterer kompleksiteten til systemvernene har advart om at det ikke er forsvarlig å utvide bruken med dagens metoder. For å sikre at systemvern kan opprettholde sin rolle som viktig bidragsyter i det fremtidige kraftsystemet med økende elektrifiseringen, starter Statnett ASAP prosjektet som skal designe neste generasjon systemvern gjennom utvikling av nye metoder for risikokontroll, optimalisering og automatisering, og et forbedret intelligent brukergrensesnitt for driftssentralenes operatører.

The primary objective of ASAP (Advanced System protection schemes Applied in the Power grid) is to build the foundation for Statnett´s long term goal of an automatically activated and deactivated System Protection Scheme (SPS). A SPS that is automatically activated and deactivated based on the operating situation, is expected to provide highest reliability and utilization of the power grid. The ASAP project will develop and prototype a user interface and its related interaction model; develop a method that automates and optimizes the SPS, regarding activation status and activation volume, considering the given operating situation; develop a method that reveals any dependency between the SPSs and investigate automatic solutions to optimize utilization of available transmission grid capacity. There are several research challenges that the project will face which require different approaches. * The development of user interfaces and effective communication of SPS require close dialog with the operators and the scientific method must reflect that this is an iterative process where the cognitive element is important. * The development of the optimized SPS must be based on the theoretical methods and models developed for power system optimization and control. The scientific method will be a combination of applying optimization theory and validation through numerical simulations. * Another challenge is how to use available measurements and to detect disturbances in real-time in order to obtain precise information about the state of the system. Reliable state estimation is a requirement for coordinated control actions.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi