Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Toolbox for cost-effective and reliable CO2 Injection Wells

Alternativ tittel: Kostnadseffektive og robuste CO2 injeksjonsbrønner

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327763

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Geografi:

I prosjektet IntoWell skal vi utforske og evaluere konsepter for fremtidige CO2 lagringsbrønner, som er mer robuste og rimeligere enn dagens løsninger. Prosjektet skal utvikle og validere multi-fysikk simuleringsverktøy for å forutsi og vurdere CO2-brønnens mekaniske integritet under relevante feltforhold. Dette vil støtte pålitelig design med optimalisert konstruksjonsmaterial, optimaliserte driftsparametere og risikohåndteringsstrategier. Forskningsbaserte resultater som kombinerer både eksperimentell forståelse og numeriske modelleringsanalyser vil gi større tillit til brønndesignet og sikre robuste og kostnadseffektive løsninger. Den planlagte forskning- og innovasjonsarbeidet i IntoWell er i front internasjonalt og er avgjørende for å styrke Equinors ledende posisjon som bidragsyter for å få CCS til å nå kommersiell skala. IntoWell-resultatene vil bidra til å fremskynde implementeringen av CCS og realiseringen av Langskip, begrense CO2-utslipp i atmosfæren og unngå irreversible klimaendringer.

-

The IntoWell project shall explore and evaluate concepts for future CO2 storage wells, which are more robust and less expensive than today's solutions, and to operate them at their maximum capacity. The project shall develop validated multi-physics simulation tools to predict and assess CO2 well mechanical integrity under relevant field condition, thereby supporting reliable design with optimized well material selection, optimized operating parameters and risk handling strategies. The IntoWell results will contribute to speed up the large-scale implementation of CCS and the realisation of the Longship project. The project, if succeeding, is a direct answer to the need expressed by Longship to bring research and technological development for cost-efficient and reliable CCS projects both in Norway and Europe.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering