Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: C2C - CH4 to Crop - Methane cleaning catalyser

Alternativ tittel: C2C - Metankatalysator

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektnummer:

327770

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Metan (CH4) er en drivhusgass som er ca 28-36 ganger med potent enn CO2. Dette betyr at for hver enhet CH4 som slippes til atmosfæren, tilsvarer dette 28-36 enheter CO3. Fangst, binding, utnyttelse og lagring (CCUS) av CO2 har et høyt fokus og et viktig tiltak for å redusere utslipp av drivhusgasser. Det er dessverre slik at metan ikke har hatt samme fokus, muligens på grunn av utfordringene med å redusere metan til CO2 før CCUS. Reduksjon av metan krever temperaturer på 300grader C og høyere, som betyr at metanslipp fra søppelfyllinger, landbruk, biogassprosuksjon og behandling av avfallsvann krever mye energi for å varme opp gassen før metan kan reduseres. Til nylig, har dette vært umulig å gjøre på en effektiv måte. Dette prosjektet vil verifisere ny teknologi for å redusere CH4 til CO2 og muligens også utnyttelse av CO2 i landbruket. Teknologien er basert på en innovativ katalysatorteknologi som er utviklet ved Høgskolen på Vestlandet.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020