Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Selective Breeding of Copepods

Alternativ tittel: Selektiv avl av hoppekreps

Tildelt: kr 6,0 mill.

CFEED produserer hoppekrepsegg for den marine oppdrettsnæringen. Industriell hoppekrepsproduksjon er en forretningsidé som fortsatt er i tidlig fase, og CFEED er i dag det eneste operative selskapet som produserer hoppekreps til den globale akvakulturnæringen. Selektiv avl er et kraftfullt verktøy som kan brukes til å forbedre ønskede egenskaper hos husdyr. Hos hoppekreps er fekunditet (fruktbarhet) en høyst arvelig egenskap hvilket gjør at selektiv avl synes som en lovende fremgangsmåte for å permanent øke produktiviteten av hoppekrepegg i en populasjon. I prosjektet "Selektiv avl av hoppekreps – SELCOP" skal vi, for første gang, initiere et avlsprogram for hoppekrepsen Acartia tonsa hvor målet er å øke eggproduksjonsrater i CFEED's nåværende, kommersielle populasjon. Dette vil bidra til å redusere arbeidskostnader og øke produktivitet og lønnsomhet for selskapet. Produksjon av hoppekreps består i dag hovedsakelig av manuelt arbeid. Automasjon av manuelle operasjoner vil muliggjøre rask oppskalering av produksjonskapasitet og forretningsutvidelse, men dette vil kreve utvikling av unik teknologi og kontrollsystemer. I SELCOP skal vi designe, bygge og implementere autonome hoppekreps-produksjonsenheter i CFEED's fabrikk. Disse tankene vil bli brukt til å måle de genetiske fremskrittene som kommer frem av avlsarbeidet i semikommersiell skala. SELCOPs innovasjoner vil tilrettelegge for bærekraftig vekst i selskapet gjennom økt konkurransekraft og unik teknologi. I prosjektets initialfase skal det utvikles en avlsplan som hensyntar kvantitativ genetikkteori spesifikt for A. tonsa, og basert på denne skal det bygges infrastruktur som skal brukes til å gjennomføre avlsforsøkene. Parallelt skal arbeidet med de autonome produksjonstankene påbegynnes for å sikre at disse er ferdigstilte og grundig testet i god tid før forsøkene med den nye fremavlede stammen hoppekreps skal gjennomføres senere i prosjektet.

CFEED produces copepod eggs for the marine larviculture industry. An increase of per capita egg production would immediately result in increased income and company value. Selective breeding is a powerful tool to increase the performance of a population for desirable traits, and fecundity is a highly heritable trait in copepods which makes selective breeding a promising approach to permanently increase egg production in a population. By establishing a new line of highly fecund copepods through a selective breeding program, both egg production yields and resource utilization rates can be significantly improved. Such an innovation will facilitate economically sustainable company growth, enable higher turnovers and enable more competitive pricing. SELCOP will, for the first time, initiate a selective breeding program for Acartia tonsa to improve egg production rates for the current, commercial copepod population. We will develop and make use of advanced image analysis methodologies, using tailored optics and machine learning to achieve high accuracy monitoring of egg production rates in the breeding experiments. Our commercial production trials will test the improved strain to assess genetic gains in a realistic production environment. The overarching aim of the project is to bring forth an improved line of copepods with higher egg production rates and implement these in the daily operation at CFEEDs factory to increase resource utilization using autonomous production tanks innovated in SELCOP. This would reduce labour costs and increase stability and predictability in the production. The innovations will facilitate sustainable company growth in terms of increased production volumes and economic competitiveness, and unique, patentable technology which in turn will enable higher turnovers and more competitive pricing. With SELCOP, CFEED will take key steps towards manifesting the company's share in the global aquaculture markets for marine fish and shrimp species.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning