Tilbake til søkeresultatene

Ukjent-Ukjent

MVO: Bellonas arbeid i EUs Zero Emissions Platform (ZEP) og støtte til Strategic Energy Technology (SET) plan

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

327790

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Bellonas deltagelse i ZEP, som er EUs egen, offisiell teknologi og innovasjonsplattform for CO2-håndtering (European Technology and Innovation Platform, ETIP), begynte i 2006. Det har fått støtte fra NFR CLIMIT de siste 6 årene (sist under prosjekt 281874) . Bellona skal: - Ta et strategisk lederskap i ZEP og koordinere og fremme Norges og Bellonas interesser og prioriteringer - Fremme teknologiutvikling og rammeverk for utrulling av kostnadseffektiv CO2-håndtering i stor skala - Fremme norske aktørers påvirkningsevne i ZEP, herunder også spesielt å fremme de norske CCS-prosjektene og norsk lagringskapasitet - Fremme norske forskningsprioriteringer, jf. SET-planen - Fremme kunnskapsutveksling om CCS som nødvendig klimateknologi blant norske og europeiske aktører, særlig aktører i Europaparlamentet og kommisjonen - Fremme forpliktende uttalelser og tiltak fra EUs beslutningstakere pro CCS gjennom planer for klima, energi, industri, generell kommunikasjon og utlysning av forskningsmidler - Sørge for fortsatt involvering av norske aktører i nasjonal dialog som kan bidra til det arbeidet som foregår i ZEP - Sikre en god og konkret oppfølging av SET-Planens Task 9 CCUS, med spesiell fokus på å sikre fortsatt støtte fra sentrale medlemsland Bellona har representanter på tre arbeidsgrupper i ZEP, alle som 'co-chair'. Arbeidet i ZEP er godt beskrevet og dokumentert på dets nettside https://zeroemissionsplatform.eu/ .

Budsjettformål:

Ukjent-Ukjent