Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New Automatic Tool Replacement System with Intelligent Machine Vision Features for the Machining Industry

Alternativ tittel: Nytt system for automatisk verktøyoppsett med intelligente visionfunksjoner for verktøymaskinindustri

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327794

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet skal utvikle ny innovativ teknologi for metallskjærende industri i et globalt marked, med et mål om å komme fram til et nytt produkt. Den nye oppfinnelsen vil redusere repetitivt fysisk arbeid, redusere kostnader og påvirke miljøet positivt gjennom en reduksjon av mengde prosessinnsatsmidler. Arbeidet blir basert basert på en patentert oppfinnelse tidligere utvikling støttet av Innovasjon Norge, og i løpet av BARTIMAEUS så skal teknologien utvikles mer med hjelp av partnere Conoptica, Mjøs Metallvarefabrikk og Sintef Digital. Prosjektet skal utvikle en automatisering av en støtteprosess for maskinering som også kommer til å øke datamengden fra prosessen signifikant. Conoptica skal videreuvikle et eksisterende produkt for å passe inn i Winow Automations nye autonome celle, samt bidra med viktig vision teknologi og kompetanse. Sintef Digital er med for å utvikle artifisiell intelligens for å takle datamengden og skal gi tilbakemelding direkte til maskineringsprosessen, og skape et grunnlag for banebrytende analyse og Big Data. Mjøs Metallvare er med som en bransjerepresentat for sluttkunder for det fremtidige produktet. De skal gi viktig input om brukerkrav og også teste ut prosjektets testcelle i en verifikasjonsfase.

The BARTIMAEUS project aims at developing a new technological solution for dealing with production bottlenecks and improving current management practices in the machining industry, namely through new advanced automation solutions. In the project, the consortium composed by 4 Norwegian partners, 3 SMEs and a Research Center, will make use of industry 4.0 technologies such as robotics, machine vision, artificial intelligence and data analytics for delivering an automatic system featuring advanced autonomy, adaptivity to changes in the surrounding environment and predictive capabilities. The proposed innovative system can help strengthening the competitiveness of Norwegian and European manufacturing companies, by increasing their sustainability (economic and environmental) and flexibility to changes in the market demand, and lead to substantial improvements in terms of working quality and health and safety for the workshop operators.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena