Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Bygningsintegrerte solceller for norske tak

Alternativ tittel: Building Integrated Solar Cells for Norwegian roofs

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327829

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

SolTak-prosjektet har nå utviklet en tilnærmet komplett første utgave som vil være klar for tester. Videre testing av moduler er ventet å bli gjennomført tidlig i q1 2022. På grunn av sen oppstart av prosjektet så må deler av utviklingen flyttes til q1 2022.

SolTak-prosjektet er drevet av nystartede BIPV Production of Norway AS (BPNo AS) for å utvikle en ny, lett salgbar, bygningsintegrert solcelleløsning av høy kvalitet for det norske privatmarkedet. Produktet, som består av selve solcellemodulen, en solcelleskifer, og festemekanismen, skal benytte lett tilgjengelig materialer som vil gjøre produksjonen billig og fleksibel. I tillegg vil design være et viktig konkurransefortrinn: produktet skal tilbys i farger typisk for norske privathjem og overflaten på modulene vil gi lav refleksjon til omgivelsene. For å gjøre det ferdige systemet så billig som mulig samtidig som god kvalitet og lang levetid oppnås, vil BPNo AS utvikle et nytt innfestingssystem som gjør montering svært effektiv også for fasadeintegrering. Ettersom produksjonen av solcelleskiferen skjer i Norge mens flere av materialene også er lagd i Norge som f.eks. silisium i solcellene og innfestingsmekanismen, vil det totale CO2-avtrykket være noe av det laveste som er på markedet. Løsningen skal testes nøye for bruk i norsk klima sammen med prosjektpartnerne før masseproduksjon. For å sikre best mulig balanse mellom visuelt uttrykk og elektrisk ytelse vil fargeteknologien utvikles med dette som mål. Utviklingen av solcelleskiferen vil bidra til utviklingen av resten av produksjonen til BIPV Production of Norway som bl.a. vil være tilpassede bygningsintegrerte solcellefasader. Med fleksibel produksjon av disse fasadene til større bygg vil BIPV Production of Norway sammen med partnere kunne tilby en lavrisiko løsning for byggbransjen samtidig som en jevn produksjon av solcelleskiferen med mye av de samme materialene og løsningene vil gjøre at produksjonskapasiteten til BIPV Norway utnyttes fullt ut. SolTak vil dermed bidra til et svært konkurransedyktig og bærekraftig bygningsintegrert solcelleprodukt.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi