Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Grønn fiber i asfaltproduksjon

Alternativ tittel: Green fiber in asphalt production

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektnummer:

327843

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I prosjektet skall en nya cellulosefiber tas fram tillsammens med ett grönt bindemiddel som passer tilsammen med dagens norske asfalt. Ideen är att asfalten skall hålla längre och inte behöva legges om så ofte. Cellulosefibern skall fremstilles av restråstoff og vara anpassed til norsk asfalt. I prosjektet er det potensial for god verdiskaping både för Rygene Smith & Thommesen som produserer cellulosefibern, men også for veidekke som får en bedre asfalt.

-

Ideen bak prosjektet er å øke verdiskapingen ved å produsere en grønn trefiber til asfaltproduktion, tilpasset til norsk asfalt. Ved asfaltproduktion benyttes allerede i dag cellulosefiber. Fossilt bitumen tilsettes til fibrerne som bindemiddel, samt for å gjøre fibrerne blandbare med bitumen ved asfaltproduksjonen. I ”Grønn-asfalt”-prosjektet skal fossilt bitumen som bindemiddel i byttes ut med et grønt alternativt materiale. Samtidig skal trefiberen optimeres for å passe til den grusen og steinen som benyttes i norsk asfaltproduksjon.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena