Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Coalescing Valve for next generation petroleum processing

Alternativ tittel: Koaleserende Ventil for neste generasjons petroleumsprosessering

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327844

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Den Koaleserende Ventilen er et nytt og banebrytende ventilkonsept som vil forme fremtidens petroleumsprosessering. Det nye og innovative designet gjør at den Koaleserende Ventilen øker effektiviteten til nedstrøms prosessutstyr. Dette muliggjør mer kompakte og effektive prosessanlegg, lengre og mer lønnsom produksjon, og reduksjon av klimagassutslipp og miljøpåvirkning. Hovedmålet med dette prosjektet er å føre det Koaleserende Ventilkonseptet gjennom en fullskala prototyptest i et kontrollert laboratoriemiljø. Dette innebærer å designe og bygge en fullskala Koaleserende prototypeventil. God utnyttelse av koalesens og dråpevekst er sentralt for den Koaleserende Ventilen. Vi skal derfor undersøke, utvikle og teste hypoteser som forklarer hvordan forskjellige deler av ventilens utformingen påvirker dråpekoalesensen. Vi vil utføre forsøk for å indentifisere hva som kjennetegner optimal koalesens og for å lære hvordan vi best kan implementere den kunnskapen i det nye ventildesignet. Forskningen vil innebære studier av forskjellige geometriske trekk ved ventilen, undersøkelser av fysiske og kjemiske egenskaper ved petroleumsstrømmer, og å lære mer om samspillet mellom den Koaleserende Ventilen og effektiviteten til nedstrøms prosessutstyr. Etter oppstart september 2021 har prosjektet gjennomført aktivitet 1: Definere prosjekt plan, kvalifiseringsprogram (TQP) og akseptkriteria. Videre har vi igangsatt aktivitet 2: Forskning på koalesens, diskdesign og material, hvor vi jobber med å formulere testmatrisene og å forberede testoppsettet. Prosjektet går i henhold til planen.

-

Turbulence in traditional flow control units like valves and pumps breaks droplets of oil in water and water in oil. The consequence of droplet breakup is significantly reduced efficiency of downstream separation processes. Together with the participating companies, we aim at introducing a groundbreaking new concept; the new Coalescing Valve technology combines flow control and droplet coalescence, two normally counteracting processes. The energy released during flow control is used constructively to enlarge the size of the oil droplets, thereby boosting downstream separation processes. The Coalescing Valve is a potential quantum leap within petroleum processing, and has positive effects on both oil and water quality. Tie-backs that today are constrained by space and weight are enabled through leaner unmanned automatized/digitalized production systems, using the Coalescing Valve. By facilitating fewer, more compact and efficient downstream treatment steps, the Coalescing Valve gives higher energy efficiency by reducing the overall energy consumption and demand. This in turn reduces climate gas emissions and the overall environmental impact of the process plant. These next generation production plants will enable exploitation of particularly difficult regions that are environmentally vulnerable, less profitable, and marginal. Through the Coalescing Valve, the objective of reaching a cleaner production, resulting in reduced emissions and discharges to the environment, is met with significantly less technical and chemical efforts, at lower capital and operating expenditure than today. The innovative Coalescing Valve builds upon previous research developments and scientific literature. The concept and underlying principles are however far from fully understood. Extensive research on fundamental principles of coalescence and how to best apply this new knowledge will be undertaken while optimizing and qualifying the Coalescing Valve for long-term industrial multi-use.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum