Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

High Digest SCP- Unlocking the Potential of Yeast Protein

Alternativ tittel: High Digest SCP - Maksimere Potensialet i Gjær Protein

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327861

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

Ettersom verdens befolkning øker, vil etterspørselen for høy kvalitets og proteinrik mat fortsette å øke. Akvakulturindustrien ønsker å bidra til å mette dette behovet. Fôr representerer en stor kostnad for fiskeoppdrettere, og proteiningredienser dominerer kostnaden for fôrprodusenter. Skretting, i samarbeid med NORCE og Sintef, planlegger å utvikle et bærekraftig og fordøyelig protein som er økonomisk lønnsømt for laksefôr. Den nye proteinkilden heter single cell protein (SCP), og består av døde, ikke levedyktige og prosessert tørre celler av mikroorganismer som gjær, som vokser på ulike karbonkilder. Foreløpig har SCP hatt høy næringsrik verdi som fôringrediens i laksefôr, og fremmet vekst og overlevelse av fisken.

This research project is the result of an agreement between Skretting, SINTEF and NORCE for the development of the new single cell protein product. Today, Skretting predicts that new sustainable sources of feed ingredients will be increasingly important for securing the future production of aquaculture feed and it is then continuously scouting for alternative protein sources for aquaculture feed ingredients. Skretting has embarked upon a series of ambitious, company-wide strategies that aim to drive the aquaculture feeds expansion of the company, while following the principle to contribute to the reduction of the aquaculture industries’ reliance on marine ingredients and ingredients that have a high environmental footprint. The main idea of this project is to prepare for the future by developing yeast biomass into a high-quality protein source affordable to be used in salmon feeds. This can be achieved by development of a new processes for increasing protein digestibility and possibly increasing protein content of the yeast biomass. The knowledge created in this project will be used to scale-up and build an industrial process for the new yeast product.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning