Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SUCCEED - Sustainable and cost-efficient manufacturing of new solar technology in Norway

Alternativ tittel: SUCCEED - Bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon av ny solteknologi i Norge

Tildelt: kr 10,6 mill.

Formålet med utviklingsprosjekt SUCCEED er å utvikle metoder som kan gjøre volumproduksjon av høyteknologiske solfangere i såkalte high performance polymers (HPP) mer bærekraftig og kostnadseffektiv. For å få til dette utvikler vi en "real-time" Digital Tvilling til hele produksjonsprosessen og integrerer denne i styringssystemet for produksjonslinjen for å oppnå sikker produksjonskvalitet og presisjon. Utviklingsprosjektet SUCCEED skal utvikle metoder som kan gjøre volumproduksjon av høyteknologiske solfangere i såkalte high-performance polymers (HPP) mer bærekraftig og kostnadseffektiv. Prosesseringen skal løftes opp på et industrielt nivå. Dagens ledende polymerindustri mangler egnede produksjonslinjer som kan prosessere vår teknologi kostnadseffektiv og med akseptabel kvalitet. Ekstrusjon av HPPs krever nøyaktig kontroll av prosessparameter. Vårt fokus er å forstå, modellere og verifisere kritiske parameter, og utvikle styring og forutsigbarhet basert på en digital tvilling av produksjonsprosessen. SUCCEED skal løse disse utfordringene med den beste ekspertise fra forskning og industri: IFE-Institutt for Energiteknikk, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, sammen med sentrale industripartnere i de ulike trinn i verdikjeden, Inaventa Solar, produksjonslinje utvikler/bygger og produsenten av avanserte polymermaterialer. Prosjektresultatene vil være banebrytende for solvarmemarked og gi et viktig bidrag til det grønne skiftet med norsk solteknologi. I løpet av høsten 2021 har Inaventa Solar og Omipa fullført installasjonen av pilot anlegget for ekstrudering av kanalplater i høytemperatur bestandige polymermaterialer i sitt nye fabrikkanlegg på Jevnaker. De første produksjonstestene som ble utført i samarbeid med Solvay var vellykkede. Denne milepelen ble dekket av online media og tekniske journaler. Arbeidet med SUCCEED startet med å identifisere kritiske produksjonstrinn og viktige prosess parametere ved ekstrudering av høytemperatur polymere. Disse danner utgangspunkt for utviklingen av matematiske modeller (IFE) og blir grunnlaget for utviklingen av en digital tvilling. For å kunne oppnå digital tilgang til styringssystemets parametere er det etablert et fremdriftsprogram med IT-teamet i konsernet 3 Norske, prosessoperatører i fabrikken, produsenten av pilotanlegget og FoU prosjektpartnere.

The aim of SUCCEED is to make high-volume production of our cutting-edge solar energy technology more cost-efficient and environmentally sustainable. This will be reached by developing a real-time Digital Twin of the production line that we integrate into the control system to obtain the required production precision and secure product quality. The introduction of high-performance polymers (HPP) for our technology aims to realize the great cost-reduction potential, overcome existing barriers and open for new applications and markets for solar heat production. SUCCEED presents a pioneering effort to realize the processing of HPPs to structured sheets by extrusion and lift it to an industrial process. Presently leading structured sheet providers lack suitable production lines to process our technology cost-efficiently and in the required quality. Extrusion of HPPs requires sophisticated control of the process conditions: Even small deviations in temperature or pressure lead to production issues such as die slag deposition, unfinished crystallization and high rejection rate. The focus of our work will be to understand, model and verify the critical parameters, and develop control and forecasting based on the digital twin of the production process. SUCCEED will solve this challenge in a joint effort with key expertise from research and industry: Expertise in modeling of industrial processes and Digital twin design (IFE-Institute of Energy Technology), life cycle and -cost assessment (Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems) together with central industry partners along the value chain: the solar energy technology owner (Inaventa Solar), the production line manufacturer (Omipa) and the material supplier of high-performance polymers (Solvay). Dissemination supported by the Norwegian Solar Energy Cluster. The outcome of this project will represent a game-changer for solar heat production and thus pushing the Green Transition with Norwegian solar technology.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi