Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SAFE Maritime Autonomous TEchnology

Alternativ tittel: Trygge autonome navigasjonssystemer for shipping

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327903

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Organisasjon:

Geografi:

I det treårige prosjektet «Trygge autonome navigasjonssystemer for shipping» (SAFEMATE) har DNV AS, Bastø Fosen AS, Kongsberg Maritime AS, Kongsberg Seatex AS og Norges Teknisk Vitenskapelige universitet (NTNU) gått sammen for å demonstrere og dokumentere økt sikkerhet og effektivitet ved bruk av ny teknologi for autonom navigasjon og besluttingsstøtte til navigatører. SAFEMATE konsortiet bringer til torgs all nødvendig kompetanse og teknologiske områder som kreves for å realisere, teste og kommersialisere teknologien som utvikles. Dette vil også kunne bringe andre autome maritime konsepter nærmere full realisering. For å oppnå og realisere økt sikkerhet og effektivitet ved bruk av autonome navigasjonssystemer planlegger prosjektet å utvikle og implementere: • Et robust autonomt navigasjonssystem som er i stand til å håndtere ikke-kartlagte hindringer i miljøet rundt skipet samtidig som operatører holdes løpende orientert • Prosesser og verktøy for å kvalifisere og verifisere sikkerheten til de aktuelle autonome systemene i operasjon Målene i prosjektet vil testes og dokumenteres gjennom erfaring data samlet inn i: • Kontrollerte tester og eksperimenter i avanserte «bru-simuleringer» hvor operatører bruker de autonome navigasjonssystemene • Fullskala operasjon med den utviklede teknologien og aktuelle sensor systemer på en av Bastø Fosens ferger mellom Moss og Horten Prosjektet vil dokumentere og publisere relevante resultater for den maritime industrien for å markedsføre trygg implementasjon av autonom teknologi i shipping, og samtidig sikre det Norske maritime klynges posisjon i markedet. Resultatene fra prosjektet vil også bidra til å videreutvikle og modne regler og retningslinjer for autonome systemer i shipping, som er nødvendig for økt utbredelse og bruk av autonome systemer i shipping.

The SAFEMATE project brings together world leading Norwegian maritime actors and a visionary Ro-Ro ferry operator to form a compact and highly capable consortium comprising of all required roles with and ideal case to apply and demonstrate manned navigation supported by autonomous technology. The SAFEMATE project will cover all areas necessary for commercialising this largely unexplored opportunity and by that also bring other maritime autonomous concepts important steps closer to reality. The developed technology will be implemented and demonstrated on the Bastø Fosen operated ferry between Moss and Horten. By fusing information from various sources, including vison sensors, radar, maps, GPS, etc., the ship will form its own situational awareness. Based on this, proper evasive manoeuvres will be planned autonomously. The development of this capability is related to many individual innovative developments, such as independent perception systems and the development of a human-machine interface for optimised supervision ensuring that the crew remains in the loop, enabling correct and timely intervention. The project will develop a suitable assurance framework with related tool-set that is able to handle the complexity of such systems, document system safety performance and provide all stakeholders with the necessary trust to enable the system to be put into commercial operation. This is essential to provide justified confidence in the system, a necessity for wide-scale acceptance of autonomous functions on ships. Extensive testing will be conducted in bridge simulators and onboard the Bastø VI ferry to document how the autonomous functionality affects navigational performance and safety. The project aims to disseminate valuable results throughout the maritime industry promoting safe implementation of autonomous technologies on ships, while securing international advantages for the Norwegian maritime cluster.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2