Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av konkurransedyktig installasjonsteknologi for offshore vindparker.

Alternativ tittel: Development of new transportation- and installation technology for offshore wind parks.

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektnummer:

327926

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Det er ingen endringer i den populærvitenskapelige framstillingen.

Prosjektets formål er å utvikle et nytt konsept for installasjon av offshore vindturbiner til høyere teknologisk modenhet. Installasjon av bunnfaste offshore vindturbiner innebærer i dag bruk av kranskip og andre løfte/installasjonsfartøyer, samt passasjer og forsyningsfartøy under sammenstilling av vindturbiner som fraktes seksjonsvis til feltet. Det nye installasjonskonseptet består av et utriggersystem og en tilhørende metode for direkte montering av ferdigbygde vindturbiner på fundament offshore. Et skip utrustet med dette utriggersystemet kan laste opp turbiner som er bygget ferdig og testet i havn og frakte dem stabilt til feltet. Hver utrigger består av to separable seksjoner som lukkes rundt nedre del av tårnet på vindturbinen. Vindturbinens vekt er balansert av utriggerens oppdrift. Et såkalt rack-and-pinion-system bestående av tannstenger integrert i nedre del av turbintårnet og tannhjul med planetgir montert på utriggerens dekk driver tårnet ned på fundamentet. Utriggersystemet kan i prinsippet også brukes til å løfte vindturbinen av fundamentet og frakte den til havn for utføring av tungt vedlikehold eller opphugging etter endt servicetid. Dermed kan store kostnader til kranskip unngås gjennom hele livssyklusen til en offshore vindturbin. For å bringe det nye installasjonskonseptet nærmere realisering er det behov for forskning på hvordan låsemekanismen mellom tårn og fundament over tid påvirkes av vindturbinens vekt. Et annet sentralt forskningsspørsmål er hvordan konseptets løsninger for demping av skipets hiv-bevegelse under installasjon av vindturbin skaleres fra modell i bassengtest til et fulldimensjonert skip med utriggersystemet montert.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi