Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Algefilm fra tare som erstatning for plast i emballasje og engangsartikler.

Alternativ tittel: Algae film from kelp as replacement for plastic in packaging and disposable items.

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektnummer:

327929

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Plast på avveie er en betydelig miljøtrussel. Store mengder sjøpattedyr, fugl og fisk dør årlig av plastsøppel. Milliarder av små plastbiter havner i hav og jordsmonn, og spises av dyr og organismer som videre spres i næringskjeden. Årlig ender 8 mill tonn søppel i verdens hav og opp mot 80% av dette er plast. Innen 2050 er det estimert at havet vil inneholde mer plast enn fisk, målt etter vekt. EU og Norge innfører nå fullstendig forbud av en rekke vanlige engangs plastprodukter. Dermed er det behov for alternative løsninger. Kan stortare være løsningen? I dette prosjektet skal Hypomar og Dypp utnytte stortare for å utvikle en algefilm som kan erstatte plast i emballasje og engangsmaterialer. Norge har verdens nest lengste kystlinje og kalde havstrømmer som gir gode vekstvilkår for stortare, Laminaria hyperborea (Lh). Stortare er et av verdens største uutnyttede ressurser med en biomasse på 100 mill tonn. Forskning indikerer at enkelte tarekomponenter innehar egenskaper for banebrytende innovasjoner innen utvikling av bærekraftige materialer. Disse egenskapene kan utnyttes til å produsere nye, miljøvennlige, nedbrytbare og spiselige emballasjeløsninger og engangsprodukter. Prosjektet har som mål å utvikle og vurdere egenskapene til spesifikke Lh komponenter gjennom utvalgte designprosesser og sammenligne med lignende (plast) produkter på markedet for å måle algefilmapplikasjonenes strukturelle og funksjonelle egenskaper. Lh algefilmen skal testes i produksjonsanlegget hos utvalgte FoU-partnere og nøkkelkunder i Norge for kvalifisering og tilbakemelding. Videre skal prosjektresultatene patenteres og introduseres til det nasjonale og internasjonale markedet som et «Lh råmateriale» som kan brukes i produksjon av emballasje og engangsprodukter fremstilt etter kundens behov. Algefilmen vil være 100% nedbrytbar, spiselig, vegansk og utviklet fra et fornybart råstoff. Om prosjektet lykkes vil algefilmen kunne videreutvikles til å bli fremtidens nye emballasjeløsning.

Plast er i ferd med å bli et av våre største miljøproblem. Store mengder sjøpattedyr, fugl og fisk dør årlig av plastsøppel. Milliarder av små plastbiter havner i hav og jordsmonn, og spises av dyr og organismer som videre spres i næringskjeden. Årlig ender 8 mill tonn søppel i verdens hav og opp mot 80% av dette er plast. EU og Norge innfører fullstendig forbud av en rekke vanlige engangs plastprodukter fra juli 2021. Dermed er det behov for alternative løsninger. Norge har verdens nest lengste kystlinje og kalde havstrømmer som gir gode vekstvilkår for stortaren Laminaria hyperborea (Lh) – et av verdens største uutnyttede ressurser med en total biomasse på 100 mill tonn. Forskning indikerer at enkelte tarekomponenter innehar egenskaper for banebrytende innovasjoner innen utvikling av bærekraftige materialer og emballeringsteknologi som kan utnyttes til å produsere nye, miljøvennlige, nedbrytbare og spiselige emballasjeløsninger og engangsprodukter. Prosjektet skal utvikle og vurdere egenskapene til spesifikke Lh komponenter gjennom utvalgte designprosesser og sammenligne med lignende (plast) produkter på markedet for å måle algefilmapplikasjonenes overlegne strukturelle og funksjonelle egenskaper. Lh algefilmen skal testes i produksjonsanlegget hos utvalgte FoU-partnere og nøkkelkunder i Norge for kvalifisering og tilbakemelding. Videre skal prosjektresultatene patenteres og introduseres til det nasjonale og internasjonale markedet som et «Lh råmateriale» som kan brukes i produksjon av emballasje og engangsprodukter fremstilt etter kundens behov. Prosjektet må ta hensyn til kravene som stilles til emballering av de ulike matproduktene og utvikle algefilmer som opprettholder lik eller bedre standard enn dagens plastalternativ. I tillegg må prosjektet ivareta konkurransedyktige kostnader for bruk av alternativ og miljøvennlig tareemballasje.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena